BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowaczyk Grażyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Trendy w orientacji marketingowej szkół wyższych
Trends in Marketing Orientation of Higher Education
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 411-418
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Orientacja marketingowa, Pozycjonowanie
Higher education, Marketing orientation, Positioning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemiany w orientacji marketingowej, które są obserwowane na wielu rynkach, objęły również obszar szkolnictwa wyższego. Zmiany te dotyczą nie tylko stopniowego uznawania i wprowadzania marketingu do szkół wyższych, lecz także roli marketingu i stosowanych instrumentów. W Polsce szczególnie intensywnie wykorzystują marketing uczelnie niepubliczne, chociaż uczelnie publiczne niejednokrotnie im nie ustępują. Przemiany te dotyczą poszukiwania sposobów pozycjonowania szkół wyższych, tendencji do stosowania zintegrowanej komunikacji marketingowej, a szerzej zintegrowanego marketingu, wykorzystywania niestandardowych mediów i działań oraz stosowania działań budujących długotrwałe relacje z różnymi grupami interesariuszy.(abstrakt autora)

The changes in marketing orientation, which are observed in many markets, also affected the area of higher education. These changes affect not only the gradual recognition and implementation of marketing to higher education, but also the role of marketing and the use of instruments. In Poland, particularly non-public institutions intensively use marketing; however public universities often don't persist. These changes relate to the positioning of higher education, tendency to use integrated marketing communications and more integrated marketing, usage of nonstandard media as well as implementing actions building long-term relationships with various stakeholders.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Hall, Marketing w szkolnictwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 46.
  2. P. Lisiecki, Po pierwsze wyróżnij się!, "Nowe życie Gospodarcze" 2005, nr 13, s. 25.
  3. A. Kulig, P. Lisiecki, Wyróżnić się, ale czym? Strategie marketingowe szkół wyższych, [w:] Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, red G. Nowaczyk, D. Sobolewski, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011, s. 287-292.
  4. L.V. Ryan, Marketing szkół wyższych o profilu biznesowym z  perspektywy amerykańskiej, [w:] Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006, s. 81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu