BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapera Krzysztof (Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Tytuł
Rynek odzieży męskiej w Niemczech - analiza sytuacji marketingowej (wybrane aspekty)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zarządzanie i marketing, 2004, s. 147-162, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rynek odzieżowy, Odzież, Marketing, Marketing branżowy, Planowanie marketingowe, Zasoby informacji
Clothing market, Clothing, Marketing, Business line marketing, Marketing planning, Information resource
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
W artykule przedstawiono główne trendy zachodzące na tym rynku z uwzględnieniem podstawowej charakterystyki najważniejszych jego segmentów. Kluczowym aspektem tej analizy jest ukierunkowanie jej na dokonanie oceny możliwości wejścia na ten rynek polskich producentów w ramach poszerzenia Unii Europejskiej. Mogłaby ona stanowić integralną część planu marketingowego przygotowywanego dla polskich producentów odzieży, planujących rozszerzenie swojej działalności na rynek niemiecki. Artykuł w pełni oparty został na wykorzystaniu wtórnych źródeł danych, do których należały publikacje niemieckich urzędów statystycznych różnorodne zasoby informacji dostępne w sieci Internet.(fragment tekstu)

This paper aims at presenting the methodology of marketing situation analysis illustrated by an example of a chosen market of the EU. Main trends on the German market of menswear have been shown, taking into account basic characteristics of its segments, structures and the intensity of competition, and distribution situation. The key aspect of the analysis is assessing the possibility of entering the market by Polish producers following Poland joining the EU. It could therefore be an integral part of marketing plan prepared for Polish clothes producers planning to expand on the German market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza rynku. Systemy i mechanizmy, praca zbiorowa pod red. S. My- narskiego, AE Kraków 1993.
  2. Euromonitor: Global Market Information Database; Report: Clothing Retailers in Germany; July 2002; [http://www.euromonitor.com].
  3. Euromonitor: Global Market Information Database; Report: Menswearin Germany; July 2002; [http://www.euromonitor.com].
  4. Euromonitor: Global Market Information Database; Report: Women- swear in Germany,; July 2002; [http://www.euromonitor.com].
  5. Federal Statistical Office Germany; [http://www.destatis.de/c_ho- me.htm].
  6. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Fclberg SJA, Warszawa 1999.
  7. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1996.
  8. Porter M.E., Strategia konkurencji - metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa-Kraków 1992.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu