BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piątkowski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Znaczenie form zatrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
The Importance of Employment Forms in the Functioning of the Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 431-442, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku
Employment, Enterprises functioning in the market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano charakterystyki form zatrudnienia stosowanych przez polskie przedsiębiorstwa oraz przedstawiono proces zmian w obszarze modelu zatrudnienia. Przedstawiono czynniki dla których dotychczasowe standardowe zatrudnienie jest wciąż stosowane przez przedsiębiorców, jak również powody jego ograniczenia, co przeciwstawiono niestandardowym formom zatrudnienia. (abstrakt autora)

The main goal of this paper is characteristic of employment forms used by Polish companies, and presentation of the process of change in the employment model. The paper presents the factors for which the permanent employment is still used by businesses, as well as the reasons for its limitations as contrasted by nonstandard forms of employment. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Król, Elastyczne zatrudnienie nowym wyzwaniem dla organizacji, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 43, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 481.
  2. Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, red. Z. Dziubiński, M. Kowalewski,Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Warszawa 2008, s. 13.
  3. J. Górska, Alternatywne formy zatrudnienia - możliwości i ograniczenia, [w:] Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską, red. J. Orczyk, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 6, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001, s. 177.
  4. T. Kopczyński, Elastyczne formy zatrudnienia, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 48, Poznań 2004, s. 100.
  5. E. Kryńska, Elastyczność zatrudnienia w Polsce i w Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 1-2, s. 77.
  6. M. Szylko-Skoczny, Elastyczne formy zatrudnienia - korzyści i zagrożenia społeczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 6, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001, s. 161.
  7. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na prace w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2003, s. 137.
  8. K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 146-147.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu