BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Przemysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie serwisów społecznościowych w kontaktach uczelni wyższej ze studentami
The Usage of Social Networking Services in Contacts between the Higher Education Institution and Students
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 303-311, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Serwisy społecznościowe, Blogi
Information society, Social networking, Blogs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały wyniki badań ankietowych studentów, użytkowników oficjalnych serwisów społecznościowych dziekanatu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Badanie wykazało, że serwisy społecznościowe mogą być z powodzeniem wykorzystane jako pomocnicze narzędzie komunikacji ze studentami. (abstrakt autora)

The article presents the survey results concerning students, users of official social networking services of the dean's office at the Warsaw School of Economics. The study showed that social networking sites can be successfully used as an auxiliary tool for communication with students(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baoill A.Ó. (2004), Conceptualizing the weblog: Understanding what it is in order to imagine what it can be, "Interfacings: Journal of Contemporary Media Studies" Vol. 5, s. 1-8.
 2. Boyd D.M., Ellison N.B. (2007), Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, "Journal of Computer-Mediated Communication" Vol. 13, Iss. 1, s. 210-230.
 3. Buchnowska D. (2013), Aktywność najlepszych polskich uczelni wyższych w serwisie społecznościowym Facebook, w: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, t. 2, (red.) J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług 105, s. 605-614, Szczecin.
 4. Cobanoglu C., Berezina K. (2011), The impact of the use of blogs on students' assignment engagement, "Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education" Vol. 10, No 1, s. 99-105
 5. Downes S. (2004), Educational blogging, "EDUCAUSE Review" Vol. 39, No 5, s. 14-26. Historia internetu w Polsce, cz. 23. Serwisy społecznościowe (2011), http://internetum.blox.pl/2011/07/historia-internetu-w-polsce-cz23.html.
 6. Kachniewska M., Górak-Sosnowska K. (2012), Dziekanat Studium Dyplomowego zaprasza na drugą stronę okienka, "Gazeta SGH" nr 9/12 (286), s. 24-29.
 7. Kirchhoff L., Bruns A., Nicolai T. (2007), Investigating the Impact of the Blogosphere: Using PageRank to Determine the Distribution of Attention, Association of Internet Researchers (AoIR) Conference, Vancouver
 8. Mazurek G. (2008), Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer, Kraków.
 9. Stopczyńska K. (2013), Zarządzanie wizerunkiem firmy przy wykorzystaniu inbound marketingu na przykładzie fan page, "Acta Universitatis Lodziensis", "Folia Oeconomica" 287, Łódź, s. 181-191.
 10. Wortham J. (2007), After 10 Years of Blogs, the Future's Brighter Than Ever, Wired, http://www.wired.com/entertainment/theweb/news/2007/12/blog_anniversary (dostęp 12.17.2007).
 11. Zając M., Witek K. (2011), Web 2.0 na uczelni - przegląd badań i aplikacji, "e-mentor" nr 3 (40), s. 46-57.
 12. Zrobek J., Ratalewska M. (2013), Wykorzystywanie narzędzi Web 2.0 w procesie edukacji - na przykładzie nauk o zarządzaniu, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" nr 32, Rzeszów, s. 297-309.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu