BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Plichta Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Plichta Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Czynniki wpływające na wiarygodność przedsiębiorstw handlowych na rynkach B2C
Factors Affecting the Reliability of Trading Company on B2C Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 443-451, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo handlowe, Wiarygodność
Enterprises, Commercial enterprises, Credibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Budowanie wiarygodności podmiotów jest istotnym czynnikiem procesu zwiększania efektywności procesu wymiany. Problem wiarygodności powiązany jest z nurtem w marketingu opartym na budowaniu trwałych relacji z nabywcami. Jednym z czynników wpływającym na trwałość tych relacji jest wiarygodność, której efektem może być wzajemne zaufanie stron transakcji. W opracowaniu zwrócono m.in. uwagę na zagadnienie wiarygodności, problem zaufania nabywców w stosunku do firm handlowych, które jako typ relacji B2C charakteryzują się niesymetrycznością, wyróżniono etapy decyzyjne w procesie podnoszenia wiarygodności na rynku B2C oraz czynniki wpływające na wiarygodności firm handlowych. Zwrócono również uwagę na reputację firmy jako szczególny rodzaj inwestycji umożliwiającej pozyskiwanie zaufania oraz wszystkich pozytywnych elementów, które się z nim wiążą. (abstrakt autora)

Building the credibility of actors is an important factor in the process of increasing the efficiency of the exchange process. The problem of credibility is linked to the trend in marketing based on building lasting relationships with buyers. One of the factors influencing the sustainability of these relationships is credibility, which may result in self-confidence of parties to the transaction. The study pays, inter alia, attention to the issue of credibility, a problem of confidence of buyers in relation to trading companies, which, as the poles of B2C relations is characterized by asymmetry, highlights decision points in the process of improving the reliability of the B2C market and the factors affecting the reliability of trading companies. There is also noted the company's reputation as a special type of investment trust and to enable acquisition of all the positive elements that bind to it. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. O.E. Williamson, Comparative Economic Organization, The Analysis of Diskrete Struktura Alternatives, "Administrative Science Quartely" 1991, Vol. 36, No. 2, s.  281.
  2. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2001.
  3. F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
  4. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007, s. 31.
  5. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009, s. 180-181.
  6. V. Kumar, Zarządzanie wartością klienta, Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2010, s. 198-202.
  7. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007, s. 172-173.
  8. R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003, s. 136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu