BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starzyńska Wacława (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich spełnienia przez wykonawców a zasada uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych
Participation Criteria and Models of Their Fulfilment By Suppliers and Principle of Fair Competition in the Public Procurement
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2015, vol. 49, nr 1, s. 169-178, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Konkurencja, Normy prawne
Public procurement, Competition, Legal standards
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ocena funkcjonowania systemu zamówień publicznych w obszarze czynności zamawiającego związanych z przygotowaniem postępowania, a dotyczących ważnego elementu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakimi są kryteria podmiotowe, czyli warunki, jakie powinien spełniać wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. (fragment tekstu)

Dynamic development of public procurement market in Poland, an increase of significance of public expenses with the use of the EU funds, and world economic crisis enforced public entities to act in rational way. The aim of the paper is to assess functioning of public procurement system in the area of preparation of terms of participation in awarding procedures and models of their fulfilment by potential suppliers. In the paper legal regulations connected with public procurement and judgements of National Apply Chamber in Poland are considered. The results indicate ambiguity of terms of supplier's participation in the Public procurement law which instead of minimizing risks to choose unreliable supplier may lead to limitation of competitiveness of the public procurement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz E., Sadowy J., Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych, Gdańsk-Warszawa 2012.
  2. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004 r., z późniejszymi zmianami; Dz. Urz. UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7.
  3. http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;338.
  4. Kołodziejak K., Zasoby podmiotów trzecich, "Przetargi Publiczne" 2013, styczeń.
  5. Prawo zamówień publicznych z 2004 r. wraz z późniejszymi nowelizacjami.
  6. Samuelson P., The Pure Theory of Public Expenditure, "The Review of Economic and Statistics" 1954, vol. 36, no. 4.
  7. Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2012 r., UZP, Warszawa 2012.
  8. Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkfunkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r., UZP, Warszawa 2014.
  9. Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej z lat 2011-2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu