BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopiński Wiesław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Tytuł
Wpływ przeobrażeń w sferze konsumpcji na rozwój handlu wysyłkowego na przykładzie mieszkańców Tarnobrzega
Influence of Transformations in the Sphere of Consumption on the Development of Mail-Order Business on The Example of Tarnobrzeg Citizens
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 473-484, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Handel
Consumption, Trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zwrócono uwagę, na podstawie literatury przedmiotu, na tendencje zmian w zachowaniach współczesnego konsumenta. Zagadnienia te zostały wzbogacone o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Tarnobrzega. Przeprowadzona analiza teoretyczna pozwala stwierdzić, że zmiany w otoczeniu konsumenta są bodźcem do poszukiwania nowych sposobów realizacji transakcji zakupowych. Z kolei wyniki badań empirycznych wskazują na wzrost zainteresowania konsumentów handlem wysyłkowym. (abstrakt autora)

The study devotes attention, on the basis of literature of the subject, to trends in the changes in behavior of contemporary consumers. These aspects have been enriched by the results of survey research conducted among the citizens of Tarnobrzeg. A theoretical analysis allows claiming that the changes within the environment of a consumer function as a stimulant to seek new ways of executing purchasing transactions. Moreover, empirical studies reveal that there is an increase in mail-order business. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Woś, Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004, s. 96.
  2. E. Bogalska-Martin, Konsumenci epoki postnowoczesności w  analizach autorów francuskich, [w:] Konsument-Przedsiębiorstwo-Przestrzeń, CBiE Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998, s. 105.
  3. A. Szromnik, Etnocentryzm konsumencki - istota i  uwarunkowania rozwoju, "Marketing i Rynek" 1998, nr 11, s. 9.
  4. Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002, s. 136-137.
  5. M. Stone, A. Bond, E. Blake, Marketing bezpośredni i  interaktywny, PWE, Warszawa 2006, s. 271.
  6. A. Małachowski, Wprowadzenie do i-handlu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu