BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszak Marcin (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Impact Tests of Micromilling Tool Mounted in Micromilling Machine Spindle
Badania impulsowe mikrofreza zamocowanego we wrzecionie mikrofrezarki
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2012, vol. 3(7), s. 34-37, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Testy
Machinery and equipment, Tests
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowano sposób przeprowadzenia testu impulsowego narzędzia zamocowanego we wrzecionie mikrofrezarki. Bardzo małe wymiary freza uniemożliwiają przeprowadzenie testu impulsowego w sposób klasyczny z wykorzystaniem akcelerometru do pomiaru odpowiedzi impulsowej narzędzia. Do pomiaru odpowiedzi impulsowej wykorzystano wibrometr laserowy. Pomiaru odpowiedzi impulsowej dokonano w dwóch kierunkach i siedmiu punktach narzędzia. Dodatkowo wyznaczono odpowiedź impulsową w trzech punktach wrzeciona obrabiarki. Dokonano porównania otrzymanych częstotliwości rezonansowych dla punktów pomiarowych na narzędziu oraz wrzecionie mikroobrabiarki. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych testów impulsowych oraz wynikające z nich wnioski. (abstrakt oryginalny)

Method of performing impact test of tool mounted in micromilling machine spindle is presented. Due to very small tool dimensions performing impact test in classical way is impossible. Accelerometer cannot be used for impulse response measurement. For measurement of tool displacement laser vibrometer is used. Frequency response function was measured in two directions in seven points of micromilling tool. Additionally frequency response function in three points of machine spindle is measured. Resonant frequencies and their amplitude for points on tool and on machine spindle are compared. Results of performed impact tests are shown. Conclusions arising from performed impact tests are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chae J., Park S.S., Freiheit T.: Investigation of misrouting operations. International Journal of Machine Tools & Manufacture. No. 46, 2006, pp. 313-332.
  2. Malekian M., Park S. S.. Martin B.G. Jun: Modeling of dynamic micro-milling cutting forces. International Journalof Machine Tools & Manufacture. No. 49, 2009, pp. 586-598.
  3. Matuszak M., Powałka B.: Receptance coupling method for micromilling machine dynamics simulation. Proceedings of 13-th international symposium of students and young mechanical engineers "Advances in chemical and mechanical engineering". Gdańsk 2010, pp. 262-267.
  4. Matuszak M., Powałka B.: Możliwości badania dynamiki procesu mikrofrezowania. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Nr 4 (723), s. 70-71 + CD.
  5. Matuszak M., Powałka B.: Wybrane problemy badawcze właściwości dynamicznych obrabiarki do mikroskrawania. Modelowanie inżynierskie. T. 8, nr 39, 2010, s. 151-158.
  6. Chi-Hung Cheng, Schmitz T. L., Nagaraj Arakere, Duncan G. S.: An approach for micro end mill frequency response predictions. Proceedings of 2005 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASME, Orlando 2005, pp. 1139-1145
  7. Martin B. G. Jun, Xinyu Liu, Richard E. DeVor, Shiv G. Kapoor: Investigation of the Dynamics of Microend Milling-Part I: Model Development. Journal of Manufacturing Science and Engineering. November 2006, vol. 128, pp. 893-900.
  8. Filiz S, O. Burak Ozdoganlar: Microendmill Dynamics Including the Actual Fluted Geometry and Setup Errors-Part I: Model Development and Numerical Solution. Journal of Manufacturing Science and Engineering. 2008, vol. 130.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu