BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prałat Ewa (Politechnika Wrocławska), Dobrowolski Wiesław (Politechnika Wrocławska), Ignaczak Benedykt (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Badania porównawcze wykorzystania internetu przez studentów wybranych uczelni
Comparative Study of Internet Use by Students of Selected Universities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 331-339, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Internet, Studenci, Społeczeństwo informacyjne
Internet, Students, Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy tematyki wykorzystania Internetu przez studentów. Omówiono w nim prezentowane w literaturze wyniki badań prowadzonych w ciągu kilku ostatnich lat. Zaprezentowano także wyniki badań własnych, które dotyczyły sposobów korzystania z Internetu przez studentów czterech wrocławskich uczelni o różnych profilach kształcenia. Przeanalizowano podobieństwa i różnice występujące w tym zakresie wśród studentów poszczególnych uczelni. (abstrakt autora)

The purpose of this paper is to present and discuss the results of a survey study concerning the use of Internet by students. The survey was carried out among 414 stu-dents of four Wroclaw's universities. Most popular Internet activities are presented and the similarities and differences between activities of students from various universities are identified and analysed(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CBOS (2013), Internauci 2013, Centrum Badania Opinii Społecznej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_075_13.PDF.
  2. Departament Społeczeństwa Informacyjnego (2010), Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2010, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
  3. Ignaczak B. (2014), Wykorzystanie Internetu przez społeczność studencką na przykła-dzie uczelni wrocławskich, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wro-cławskiej, Wrocław.
  4. Kulczycki E. (2011), Jak z Internetu korzystają studenci, a jak pracownicy naukowi?, http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/jak-z-internetu-korzystaja-studenci-a-jak-pracownicy-naukowi-raport-z-badania/.
  5. Kurzyjamski R., Pawelczyk Z. (2011), Wykorzystanie Internetu przez studentów - wyniki badań, "Acta Universitatis Lodziensis", "Folia Oeconomica" nr 261, Łódź.
  6. Lorencowicz E., Kocira S. (2012), Ocena wykorzystania Internetu przez studentów studiów inżynierskich, "Postępy Nauki i Techniki" nr 15.
  7. Lorencowicz E., Kocira S. (2009), Ocena wykorzystania Internetu przez studentów studiów rolniczych, "Inżynieria Rolnicza" nr 9 (118).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu