BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buk Halina
Tytuł
Zróżnicowane ujęcie łączenia się spółek w sprawozdaniach finansowych w zależności od stosowanych standardów rachunkowości
The Diversified Accounting of the Merger of the Companies in the Financial Reports Determined by the Usage of the Accounting Standards
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2007, nr 45, s. 9-26, tab.
Tytuł własny numeru
Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne
Słowa kluczowe
Spółki, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdawczość finansowa
Companies, Financial statements, Financial reporting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawie powyższej analizy można wyciągnąć następujące wnioski: 1. Spółki giełdowe oraz spółki grupy kapitałowej mają możliwość wyboru stosowanych standardów rachunkowości, a tym samym większe możliwości uprawiania tzw. kreatywnej rachunkowości. 2. Ustawa o rachunkowości w zakresie rozliczania księgowego połączenia spółek określa warunki, jakie muszą być spełnione do zastosowania metody nabycia albo metody łączenia udziałów. Takich warunków nie stawia MSSF nr 3, gdyż dopuszcza się stosowanie wyłącznie metody nabycia. 3. Ustawa o rachunkowości nakazuje dokonywanie w określonym czasie odpisów amortyzacyjnych wartości firmy powstałej w wyniku połączenia spółek, co skutkuje zwiększonymi kosztami i niższym wynikiem finansowym netto. Tymczasem MSSF nr 3 dopuszcza tylko odpisy z tytułu utraty wartości firmy i zdaniem autorki jest to rozwiązanie lepsze. 4. Polskie standardy rachunkowości powinny być bardziej zharmonizowane ze standardami międzynarodowymi, gdyż rożne ujmowanie w sprawozdaniach finansowych tego samego rodzaju zdarzeń i operacji gospodarczych nie znajduje żadnego merytorycznego uzasadnienia. (fragment tekstu)

In the article there are characteristic and practical examples o f how the accounting methods influence the financial standing and profit after a merger o f the companies. The used accounting methods, acquisition method or pooling of interest method, in reality influence the financial standing o f the company after the merger, because there are different methods of the valuation o f the net assets o f the acquired entity. According to the International Financial Reporting Standard number 3, the acquisition method is a universal method which we need to use for accounting o f a merger, independently o f other terms, which are defined by Polish Act of Accounting. Using the acquisiton method, at the date of merger the asset or the liabilities value of the firm can be disclosed. This value of the firm will influnce on the profit in the next years in various ways. It depends on the used accounting standards. The conclusion o f the article is, that the Polish accounting standards could be more harmonized with the international standards, because the differences in the accounting o f the same economic operations have no rational foundation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu