BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubicz-Posochowska Aleksandra
Tytuł
Dopłaty w łączeniu i w podziale spółek kapitałowych
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2007, nr 45, s. 55-71
Tytuł własny numeru
Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne
Słowa kluczowe
Spółki, Spółki kapitałowe, Prawo spółek, Podział przedsiębiorstw
Companies, Capital company, Company law, Company division
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kodeks spółek handlowych poza dopłatami będącymi dodatkowymi świadczeniami wspólnika wobec spółki - służącymi np. pokryciu strat bilansowych, czy dokapitalizowaniu spółki - przewiduje szczególnego rodzaju dopłaty świadczone w trakcie procesów restrukturyzacyjnych, takich jak łączenie i podział spółek kapitałowych. Są one świadczone bądź to przez spółkę na rzecz wspólników lub akcjonariuszy, bądź to przez wspólników lub akcjonariuszy na rzecz spółki w sytuacji, gdy podczas restrukturyzacji nie jest możliwe ustalenie prostego parytetu (wyrażonego za pomocą liczb bezwzględnych) wymiany udziałów lub akcji spółek ulegających łączeniu lub podziałowi na udziały lub akcje spółek połączonych lub podzielonych i występują tzw. resztówki. Ustawodawca, idąc za rozwiązaniami przewidzianymi już w kodeksie handlowym, przewiduje dwa rodzaje połączeń spółek: połączenie przez przejęcie czyli inkorporację, oraz połączenie przez zawiązanie nowej spółki, czyli zjednoczenie1. Obecne przepisy dotyczące łączenia są w dużej mierze oparte na 3 dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich (77/855) z 09.10.1978 r. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Pinior w: Prawo spółek 2006/2007. Red. A. Kidyba. Warszawa 2006, s. 1025
 2. A. Kidyba: Kodeks spółek handlowych. T. 2. Kraków 2006, s. 977
 3. K. Kruczalak w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popiołek, W. Pyzioł. Warszawa 2001, s. 785
 4. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ. Warszawa 2001, s. 586.
 5. A. Szumański w: Kodeks spółek handlowych. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, A. Szwaja. T. 4. Warszawa 2004, s. 222.
 6. M. Litwińska-Wener w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa 2005, s. 1092.
 7. A. Czekalski: Nowelizacja przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych - umowa spółki i jej zmiany. "Prawo Przedsiębiorcy" 2007, nr 1, s. 64.
 8. M. Rodzynkiewicz: Łączenie się spółek. Warszawa 2002, s. 27.
 9. A. Witosz: Łączenie się i podział w kodeksie spółek handlowych. Bydgoszcz 2001, s. 43.
 10. P. Pinior w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Red. J.A. Strzępka. Warszawa 2003, s. 511.
 11. M. Borkowski: Łączenie się spółek akcyjnych. Warszawa 2001, s. 44.
 12. A. Kidyba w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Kraków 2001, s. 814.
 13. A. Kidyba w: Kodeks spółek handlowych. T.2. Warszawa 2006, s. 1103.
 14. A. Witosz w: Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Strzępka, Popiołek, Witosz, Zielińska, program Legalis.
 15. A. Szumański: Podział spółki w świetle kodeksu spółek handlowych. "Prawo Społek" 2002. T. 2, nr 1-2.
 16. P. Pinior: Podział spółek kapitałowych - wybrane problemy prawnoporównawcze. Prawo Spółek 2001/5/13.
 17. A. Szumański: Podział spółki w świetle kodeksu spółek handlowych. "Prawo Spółek" 2001. T. 1, nr 1-2.
 18. A. Kidyba w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Red. K. Kruczalak. Warszawa 2001, s. 818.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu