BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźnik Michał
Tytuł
Prawo wspólnika (akcjonariusza) do nieuczestnictwa w spółce przekształconej
Partner's (Shareholder's) Right to Leave a Converted Commercial Company
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2007, nr 45, s. 109-128
Tytuł własny numeru
Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne
Słowa kluczowe
Spółki, Akcjonariusz, Prawo spółek
Companies, Shareholders, Company law
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja

Abstrakt
Rozważania zawarte w niniejszym opracowaniu miały na celu przedstawienie instytucji prawnej, jaką jest prawo wspólnika (akcjonariusza) do nieuczestnictwa w spółce przekształconej. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania odnoszące się do tej instytucji nie zawsze są jasne. Charakter tej regulacji rodzi problemy i wątpliwości, co nieraz powoduje konieczność uciekania się do zabiegów interpretacyjnych. W szczególności wątpliwości interpretacyjne powstają w przypadku, kiedy przekroczona zostanie kwota, którą spółka zamierza przeznaczyć na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w przekształceniu. Pod rozwagę należy również poddać zasadność rozwiązań, jakie ustawodawca przyjął przy oświadczeniu wspólnika o nieuczestnictwie, a w szczególności domniemanie, które należy odnosić do sytuacji, gdy wspólnik nie złożył takiego oświadczenia. W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy z punktu widzenia praktyki, nie byłoby lepsze rozwiązanie odwrotne, tj. gdyby wspólnik składał oświadczenie o nieuczestnictwie. Natomiast wspólnika, który takiego oświadczenia nie złożył traktowałoby się, jak gdyby przystąpił on do spółki przekształconej. Również kwestia dopuszczalności częściowego przystąpienia wspólnika do spółki przekształconej wymaga jasnego stanowiska ustawodawcy. Jednakże pomimo zgłoszonych postulatów, regulację tę w pozostałym zakresie należy ocenić pozytywnie.(fragment tekstu)

Conversion o f the commercial companies is beside merger and division one o f the processes of their transformation. Though, the conversion is based on the principle o f continuation which refers to the converted company's legal subjectivity, this process causes the significant effects in the corporate sphere. Because o f this fact a question arises whether the partner or shareholder should b e legally obliged to participate in this process. The legislator decided differently giving the partner (shareholder) the right to leave the converted company. Writing this article the author intended to present: (1) the legal character and contraction of partner's (shareholder's) right to leave the converted company, including permissibility of the partner's partial accession to the converted company, (2) claims granted to the partner (shareholder) while deciding to execute his right and leave the company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Witosz: Przekształcenia spółek w kodeksie spółek handlowych. Bydgoszcz-Katowice 2001, s. 51.
  2. A. Stępień: Przekształcenia spółek handlowych. Warszawa 2006, s. 135.
  3. A. Witosz: Charakter prawny prawa wspólnika lub akcjonariusza do nieuczestnictwa w spółce przekształconej. "Prawo Spółek" 2005, nr 4, s. 3.
  4. A. Szumański w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. IV. J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński. Warszawa 2004, s. 1109.
  5. A. Witosz: Prawo wspólnika lub akcjonariusza do nieuczestnictwa w spółce zrestrukturyzowanej. "Prawo Spółek" 2004, nr 6, s. 15.
  6. A. Kidyba: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. 2. Kraków 2004, s. 1211.
  7. A. Witosz w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. J.A. Strzępka, W. Popiołek, A. Witosz, E. Zielińska. Warszawa 2003, s. 1252.
  8. P. Pinior w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. J.A. Strzępka, E. Zielińska, W. Popiołek, P. Pinior, H. Urbańczyk. Warszawa 2003, s. 1508.
  9. G. Miś: Przekształcanie spółek handlowych. Warszawa 2005, s. 165-166.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu