BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pfaff Józef
Tytuł
Rola biegłego rewidenta w procesach transformacji spółek prawa handlowego
The Role of the Chartered Accountant in the Transformation Process of the Commercial Law Companies
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2007, nr 45, s. 129-142, tab.
Tytuł własny numeru
Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne
Słowa kluczowe
Spółki, Spółki handlowe, Prawo spółek, Biegli rewidenci
Companies, Commercial companies, Company law, Authorized auditors
Uwagi
summ.
Abstrakt
Procesy transformacji spółek prawa handlowego wiążą się z określonymi zmianami w sytuacji finansowej i majątkowej spółek uczestniczących w transformacji, a także pociągają za sobą zmiany praw oraz obowiązków wspólników(akcjonariuszy) tych spółek. Dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz zabezpieczenia interesów stron uczestniczących w procesach transformacji kodeks spółek handlowych słusznie wprowadził obowiązek poddawania weryfikacji przez biegłych przyjętych metod i zasad w zakresie wyceny majątku, wyceny udziałów (akcji), parytetów wzajemnej wymiany papierów wartościowych, oceny sytuacji majątkowo-finansowej spółek będących uczestnikami procesów podziału, łączenia lub przekształcenia. Biegły podejmujący się wspomnianej weryfikacji występuje nie tylko jako usługodawca działający na zlecenie sądu rejestrowego, ale postrzegany jest również jako osoba zaufania publicznego, której zadaniem jest uwiarygodnienie danych przedstawianych w odpowiednich dokumentach opracowanych przez organy spółek uczestniczących w transformacji. Aby sprostać tym zadaniom, biegli powinni podejmować się tylko takich zleceń, co do których są przekonani, że posiadają dostateczną wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiająca opracowanie rzetelnej opinii, która spełnia nie tylko wymogi formalne, ale przede wszystkim merytorycznie uzasadnia poprawność i rzetelność danych przedstawionych do weryfikacji. (fragment tekstu)

To increase the safety o f economic turnover and to assure good business for the parties participating in the transformation process, the Commercial Code imposes some special regulations regarding the duty o f verification o f the accepted methods and principles concerning the assets evaluation and evaluation o f the financial position o f the companies that undergo a division, consolidation or transformation processes. The verification is performed by a chartered accountant. On one side the chartered accountant acts as a service provider for the Register Court, on the other side as a person o f the public trust that makes the data presented in the document and prepared by the company authorities credible.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Witosz: Łączenie się i podział spółek w kodeksie spółek handlowych. Bydgoszcz-Katowice 2002, s. 54, 172-173.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu