BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budziszewski Stefan (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli)
Tytuł
Transformacja zasobów w procesach zarządzania wartością
Transformation of Resources in the Value Management Processes
Źródło
Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2012, nr 2 (6), s. 169-180, wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby niematerialne, Wartość pracy, Kapitał ludzki, Zarządzanie wartością
Intangible assets, Value of work, Human capital, Value management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pojmowaniu zasobów wyróżnić można dwa podstawowe podejścia - zgodne z paradygmatem przyjmowanym w ekonomii klasycznej, gdy zasoby widzi się jako podstawowe czynniki wzrostu i rozwoju oraz podejście obowiązujące w zarządzaniu strategicznym, które posługuje się paradygmatem zasobów rozumianych jako środki realizacji celów przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The company is considered as a system with measurable inputs: capital and labour. The output represents a new value, which is the source of measurable income. This system allows to characterise production factors, which generate new values, and indicate the mechanism of acceleration in the process of value generation. It leads to the conclusion about the existence of feedback operators creating a special kind of regulatory structure. An optimisation of this regulatory system requires proper choice of the operators used in the evaluation of the management processes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., "Wiek kłamstwa", "Polityka - Niezbędnik Inteligenta", nr 50, 11.12.2004.
 2. Budziszewski S., Zasoby i ich transformacja w procesach zarządzania wartością. Zarys koncepcji, [w:] Szczepankowski P.J., (red.), Metody zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2004.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Restrukturyzacja firmy jako kierunek wzrostu jej wartości, [w:] Herman A., Szablewski A., (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999
 4. Herman A., Szablewski A., Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Herman A., Szablewski A., (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 5. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa - pomiar i ocena wartości, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
 6. Kasiewicz S., Mączyńska E., Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa, [w:] Herman A., Szablewski A., (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 7. Kołodko G.W., Świat na wyciągnięcie myśli, W-wo Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 8. Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy - ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 9. Murawska M., Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 10. Kozłowska K., Błędy wysokiej częstotliwości, "Obserwator Finansowy", 27.08.2012.
 11. Ostaszewski J., Nowoczesne zarządzanie finansami firmy, Agencja Wydawnicza "InterFart", Łódź 2001.
 12. Sajkiewicz A., Człowiek - kreator wartości przedsiębiorstwa, [w:] Herman A., Szablewski A., (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 13. Stalewski T., Kabath M., Szkolenia menedżerów, [w:] "Przegląd Organizacji", nr 7/8, 2004.
 14. Suszyński C., Synergia w działalności rynkowej przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1992.
 15. Walczak W., Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa, E-mentor nr 4 (36), 2010.
 16. Walczak W., Czynniki i uwarunkowania wpływające na decyzje w zarządzaniu organizacją, E-mentor nr 3 (45), 2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu