BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baum Rafał (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Śleszyński Jerzy (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Teoretyczne aspekty trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych
Theoretical Aspects of Sustainable Development of Farms
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2008, nr 1 (33), s. 8-24, bibliogr. 20poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Gospodarstwa rolne, Rolnictwo
Sustainable development, Arable farm, Agriculture
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Niewiele jest terminów, które w ostatnich latach stały się tak popularne jak pojęcie trwałego i zrównoważonego rozwoju (TZR). Przyczyn pojawienia się tej problematyki zdeterminowały zmiany polityczne, światopoglądowe oraz kulturowe przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Okazało się, że intensywny postęp techniczny i technologiczny, jaki nastąpił po drugiej wojnie światowej, odbywał się w znacznej części kosztem środowiska naturalnego. Powstanie i ukształtowanie się koncepcji TZR można uznać za wyraz kompromisu między dążeniem do kontynuowania rozwoju społeczno-gospodarczego a koniecznością poważnego potraktowania przyrodniczych i społecznych ograniczeń i wyznaczników tego rozwoju. Obecnie, w trakcie ewolucji jaką przechodzi koncepcja TZR - od politycznego sloganu do strategii działania, staje się ona niezbędnym, a nawet wiodącym elementem różnorodnych programów rozwoju na poziomie globalnym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Koncepcja TZR jest obecna w polityce organizacji ponadnarodowych, takich jak ONZ i Unia Europejska, a także w polityce krajów wysoko rozwiniętych.(fragment tekstu)

Sustainable development of agriculture is a complex idea which refers to different requirements and functions. Furthermore, society's expectations regarding agriculture and its role in contemporary world are also evolving. The paper discusses how sustainable development should be described in agriculture and an attempt is made to define it for a farm. The paper also examines the problem of a systems approach to farm management. The main function of such management is assessment of regulating processes, i.e. relationships, dependencies and feedback which take place in a farm. In such context, the Authors regard the effect of sustainability as a dynamic equilibrium. Polish agriculture is entering upon a path of sustainable development which should be based on a triple fundament principle: balance in the economic, social and environmental dimension. This paper is a voice in the discussion on a more precise definition of sustainable development of farms(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Elkington, Cannibals ivith Forks: The Triple Bottom Line of21s Century Business, NewSociety Publisher 1998, s, 424
 2. A. Witek-Crabb, Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw jako droga do konkurencyjności, w: Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, red. M. Moszkowicz, cz. 1. Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001. s. 246-251
 3. D.W Pearce, G Atkinson, Measuring Sustainable Development, "Ecodecision" 1995 nr 9, p. 64-66
 4. RW Herdt, RA. Steiner, Agricultural sustainability, Concepts and conundrums, in: Agricultural sustainability, Economic, environmental and statistical considerations, eds. V Bamett, R Payne, R Steiner, John Whiley, Teachester, New York, Brisbane, Toronto, Singapoor 1995, p. 3-13
 5. A. Wilson, A. Tyrchniewicz, Agriculture and sustainable development: policy analysis on the Great Plains. International Institute for Sustainable Development, Winnipeg 1995, p. 8-9
 6. A. Mazgajsld, Główne problemy ochrony środowiska na terenach wiejskich w wojewoództwie poznańskim. "Przegląd Komunalny" 1998, nr 7, Poznań, s. 23
 7. M. Fotyma, J. Kuś, Zrównoważony rozwój gospodarstim rolnego, Pamiętnik Puławski, 120/1. IUNG 2000, s. 101-116
 8. M. Adamowicz, Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe, Seria 2000, t. 2, 1, s. 69-81
 9. Jorgensen P., Forum konsultacyjne środowisko i zrównoważony rozwój: nowe podejście w nowym wieku. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.mos.gov.pl/lmaterialy_m- lbnnacyjne/archiwum/cardiff.html. [Data wejścia: 28-02-2008]
 10. Runowski H,, Gospodarstwo ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, "Wieś i Rolnictwo" 2004 nr 3 (124), s. 24-37
 11. Dubel K, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1998, s.160
 12. G Bellinger, Outsight. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.radix.net/~crbnblu/ musings. [Data wejścia: 28-02-2008]
 13. A. Witek-Crabb, Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwo - więcej niż ekorozwój, w: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza AGH, Warszawa 2005, s. 561-568
 14. Ch. Mouchet, Evaluer pour évoluer. L'exploitation agricole et la durabilité. Colloque FA- DEAR: L'Agriculture paysanne en marche. Rambouillet 8-9.12.1998^ C Bockstaller, P. Girardin, How to Validate Environmental Idicators? "Agricultural Systems" 2003, Vol. 2 (76), p. 639-653
 15. P. Girardin, C Bockstaller, H.M.G.Van Der Werf, Idicators: Tools to Evaluate the Environmental Impacts of Farming Systems, "Jomal of Sustainable Agriculture" 1999 Vol. 13, p. 5-21
 16. R. Baum, Ocena realizacji założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach indywidualnych, PTPN Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych 2006,1.100, s. 219-233
 17. CA. Tisdell, Sustainable apiculture, w: Handbook of sustainable development, eds. G. Atkinson, S. Dietz, E. Neumayer, Edward-Elgar, Cheltenham 2006, p. 362-375
 18. G.H. Brundtland, Nasza wspólna przyszłość, PWE, Warszawa 1991, s. 71
 19. R Baum, Analiza barier zrównoważonego rozwoju rolnictwa, w: Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów wiejskich o wysokim bezrobociu, Wyd. Wydz. Ekon. i Org. Gosp. Żywn. AR Szczecin, 2004, s. 203-212
 20. A. Witek-Crabb, Równowaga w zarządzaniu strategicznym, w: Rozwój teorii i praktyki rbnblu/ zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, t.l. Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003, s. 245-256
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu