BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowski Artur (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Ekosystemowe procesy regulacji atmosfery i klimatu jako usługi środowiska
Ecosystem Processes of Atmosphere and Climate Control as Environmental Services
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2008, nr 1 (33), s. 39-50, rys.,bibliogr.16 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ekosystem, Klimat, Ochrona środowiska, Zmiany klimatyczne
Ecosystem, Climate, Environmental protection, Climate change
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Afryka, Azja
Poland, Africa, Asia
Abstrakt
Od czasów Lista prawidłowości rozwoju gospodarki przez długi czas nie; interesowały ekonomistów. Dopiero na początku XX wieku Hobson zaobserwował tendencję do spadku znaczenia rolnictwa i wzrostu znaczenia produkcji niematerialnej. Fisher na początku lat trzydziestych wyodrębnił w gospodarce sektor rolniczy, przemysłowy i usługowy, wysuwając jednocześnie tezę o spadku znaczenia sektora rolniczego i wzroście sektora usługowego w procesie postępu ekonomicznego. W odniesieniu do sektora przemysłowego zauważał w początkowej fazie postępu ekonomicznego wzrost jego znaczenia, a następnie spadek na korzyść sektora usługowego. Problematykę rozwoju trzech sektorów podjął w końcu lat trzydziestych Clark. Podobnie jak Fisher, uważał, że w początkowych etapach rozwoju gospodarczego przeważające znaczenie ma sektor rolniczy, na wyższych etapach rozwoju - przemysłowy, a w krajach najbardziej rozwiniętych usługowy. Zakładał przy tym, iż poszczególne sektory odznaczają się ' niejednakowa dynamiką wydajności pracy. Tezy Clarka próbował rozwinąć Fourastie. Wyodrębnił w gospodarce sektor rolniczy, przemysłowy i usługowy, formułując przy tym tezę, iż procesy ewolucji ekonomicznej związane są ze spadkiem znaczenia sektora rolniczego w gospodarce, ze wzrostem, a później spadkiem znaczenia sektora przemysłowego oraz ze wzrostem znaczenia sektora, usługowego. Kontynuował on poglądy swoich poprzedników, dodatkowo jednak stwierdził, że ewolucja ta wpłynie na kształtowanie się procesów o charakterze socjologicznym, takich jak warunki i jakość życia ludności.2(fragment tekstu)

The aim of this paper is an attempt to demonstrate the need for a more profound study of problems associated with the processes of atmosphere and climate control as environmental services in the theory and practice of economy. Environmental services are defined as production of services by ecosystems which are essential to human life, such as the triple fundament provision of matter, energy and information by ecosystems. Sources of production of these services in ecosystems are their elements, which are organized into structures. Changes in ecosystem processes of regulation of atmosphere and climate are caused by an increasing concentration of carbon dioxide and methane as well as nitric oxide, Freon gas, fluorohydrocarbons, perfluorohydrocarbons, ozone and water vapor. Changes in the ecosystem processes of the atmosphere and climate regulation affect the natural environment and therefore have impact on the social and economic infrastructure. It is therefore apparent that the problem of preserving the processes of atmosphere and climate regulation leads to many consequences in respect to the theory of economy. Appraisal of environmental services is especially important in regard to expenditures as well as the effects of exploitation and degradation of the biosphere.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Blaug, Teoria Ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000
 2. E. Kwiatkowski, Teoria trzech sektorów. Prezentacja i próba oceny, PWN, Warszawa 1980
 3. S. M. Szukalski, Sektor usług w gospodarce niemieckiej. Hipotezy i empiryczna lueryjikacja przekształceń strukturalnych, Wyd. UŁ, Łódź 2001
 4. E. Taylor, Wstęp do ekonomiki, Spółdzielnia Wydawnicza "Żeglarz", Gdynia 1947
 5. M. Daszkowska, Usługi, rynek, marketing, PWN, Warszawa 1998
 6. J. Rifkin, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2003
 7. Nature's Services, ed. G D. Daily, Island Press, Washington, D.C 1997
 8. E, O. Wilson, Przyszłość życia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003
 9. A. Michałowski, Sterowanie usługami środowiska, "Ekonomia i Środowisko" 2005 nr 2 (28)
 10. A. Michałowski, Usługi środowiska w teorii ekonomii, "Ekonomia i Środowisko" 2006 nr 2 (30)
 11. E, Kośmicki, Zrównoważony rozwój w luarunkach globalnych zagrożeń i integracji europejskiej, w: Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, red. S. Czaja, Wyd. I-BIS, Wrocław 2005
 12. C Covey, L. C Sloan, M. I. Hoffert, Paleodimate data constraints on climate sesnsitivity - the paleocalibration method, "Climatic Change" 1996 No. 32, p. 165-184
 13. J. M. Melilo, I. C Prentice, G. D. Fraquar, E. D. Schulze, O. E. Sala, Terrestrial biotic responses to environmental change and feedbacks to climate, w: Climate Change 1995: The Science of Climate Change, ed. J. T. Houghton, Cambridge University Press, Cambridge 1996, p. 445-481
 14. R T. Watson, Sources and sinks, in: Climate Change 1992: The Supplementary Report to the IPCC Scientific Assessment, eds. J. T. Houghton, B. A. Callandar, S. K Varney, Cambridge University Press, Cambridge 1992, p. 25-46
 15. T. E. Graedel, P. J. Crutzen, Atmospheric Change: An Earth System Perspective, W. H. Freeman, New York 1993
 16. F. I. Woodword, Predicting plant response to global environmetnal change, "New Phy- tologist" 1992 No 68, p. 239-251
 17. R Leemans, Biodiversity and global change, in: Biodiversity: A Biology of Numbers and Difference, ed. K J. Gaston, Blackwell, Oxford 1996, p. 367-387
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu