BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ligus Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zastosowanie metody wyceny warunkowej w wycenie środowiska przyrodniczego - sposoby zadawania pytania wyceniającego
Application of the Contingent Valuation Method in Valuing Natural Environment - Elicitation Methods
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2008, nr 1 (33), s. 51-62, rys.tab.,,bibliogr.9 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Metoda gotowości do przyjęcia rekompensaty, Metoda gotowości do płacenia, Środowisko przyrodnicze, Wycena
Willingness to accept (WTA), Willingness to pay (WTP), Natural environment, Valuation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wycena dóbr i usług środowiskowych jest przedmiotem wieloletnich intensywnych badań, jednak pozostaje kwestią złożoną i ciągle kontrowersyjną. Istnieje szereg metod wyceny, które najogólniej można podzielić na dwie grupy: physical linkage methods, bazujące na cenach rynkowych oraz behavioural linkage methods, nowoczesne metody wyceny, bazujące na funkcjach popytu i podaży.3 Do nowoczesnych metod wyceny zalicza się: metody ujawnionych preferencji (revealed preference methods) oraz metody deklarowanych preferencji (stated preference methods).4 Metody ujawnionych preferencji bazują na cenach występujących na rynkach zastępczych (surrogate markets prices). O istnieniu rynków zastępczych świadczy fakt możliwości wnioskowania o ukrytej wartości dóbr merynkowych na podstawie obserwowanych, determinowanych przez rynek cen dóbr i usług rynkowych. Wychodząc z tego założenia, wartość dobra nierynlcowego otrzymuje się przez zebranie danych o tym, jak zmienia się popyt na dobro rynkowe przy zmianach w dostępności/jakości dóbr lub usług środowiska. Skala i kierunek dających się zaobserwować zmian w popycie pozwalają, przy zastosowaniu technik ekonometrycznych, na oszacowanie gotowości do zapłaty (willingness to pay - WTP) łub też gotowości do przyjęcia rekompensaty (loillingness to accept - WTA) dla dóbr środowiska(fragment tekstu)

The paper reviews the methodological aspects of contingent valuation of environmental goods and services. The valuation question format is the main issue of the questionnaire method of eliciting respondents' preferences. The discussed elicitation methods are categorized in two dimensions: one - whether the actual maximum WTP for the good in question is obtained; and two - whether a single WTP question or an iterated series of questions is asked. Properties of the different elicitation methods follow directly from the two dimensions of typology. Issues involved in the use of particular elicitation methods are presented by examining five of the principle methods: the open question, the bidding game, the payment card, the take-it-or-leave-it offer, and the take-it-or-leave-it offer with follow-up approaches. The advantages and drawbacks of every elicitation format are presented along with applicability recommendations(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. RC Mitchell, RT. Carson, Using sumeys to value public goods: the contingent valuation method, Resources for the Future, Washington D.C 1989, s. 74-75
  2. V.K Smith i J.V. Krutill, Toivard reformulating the role of preservation value of water quality, "Land Economics" 1982 Vol. 61, No. 3, p. 281-291
  3. D. Pearce, E.B. Barbier, Blueprint for a sustainable economy, Earthscan Publications Ltd, London 2000, p. 62
  4. M. Shechter, Wycena środowiska, w: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red. 11.J. Bateman i in" Wpływ stosowania wyboru dwudzielnego, wielokrotnej licytacji i formatów pytań otiuartych w badaniach wyceny warunkowej, w: Ekonomiczna wycena środowisku : przyrodniczego, red. G. Anderson, J. Śleszyński, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996, s. 149
  5. RK Davis, The value of bid game hunting in a private forest, in: Transactions of the 29th Bishop, T North American Wildlife and Natural Resources Conference, Wildlife Management Institute, alternate Washington D.C 1964,
  6. RC Bishop, T.A. Heberlein, Measuring values of extra-market goods: Are indirect measures biased? "American Journal of Agricultural Economics" 1979 Vol. 61, No. 5, p. 926-930
  7. RC Bishop, T.A. Heberlein, Simulated markets, hypothetical markets and travel cost analysis: Institute, : alternative methods of estimating outdoor recreation demand, Staff Paper Series No. 187
  8. R Zeckhauser, Voting systems, honest preferences, and Pareto optimality, "American Political Science Review" 1973 Vol. 67, p. 934-946
  9. J.R Hoehn, A. Randall, A satisfactoiy benefit cost indicator from contingent valuation, "Journal of Environmental Economics and Management" 1987 Vol. 14, No. 3, p. 226-247
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu