BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudełko Mariusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Suwała Wojciech (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kamiński Jacek (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie)
Tytuł
Sposoby i kryteria rozdziału uprawnień do emisji C02 dla krajowego planu rozdziału uprawnień II
Methods and Criteria of C02 Emissions Allocation for Kpru II
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2008, nr 1 (33), s. 64-86, tab.,bibliogr.19 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Emisja gazów, Polityka gospodarcza, Ekologia
Gas emissions, Economic policy, Ecology
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Komisja Europejska, Unia Europejska (UE)
European Commission, European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Komisja Europejska (KE) decyzją z 26 marca 2007 roku zaproponowała Polsce limit uprawnień do emisji COz dla Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień (KPRU II) wynoszący 208,5 min ton na rok, razem z rezerwą na nowe instalacje, pulą uprawnień przeznaczoną na aukcje oraz projekty wspólnych wdrożeń. W porównaniu z propozycją rządową wyznaczającą roczny limit uprawnień do emisji C02 na poziomie 286 min ton jest to znacząca zmiana, która może nieść za sobą poważne skutki ekonomiczne dla przedsiębiorstw wchodzących w skład systemu handlu uprawnieniami zbywalnymi. Potencjalny deficyt uprawnień oznacza bowiem konieczność powzięcia działań redukcyjnych lub dokupienia uprawnień na wolnym rynku. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że znaczny deficyt uprawnień wynikający z polityki Komisji Europejskiej w stosunku do innych krajów spowoduje ustalenie się ceny uprawnień w granicach 30-60 euro/tonę C02. Sytuacja ta rodzi niebezpieczeństwo utraty konkurencyjności przez polskie przedsiębiorstwa (co w skrajnej sytuacji może nawet doprowadzić do likwidacji niektórych zakładów) oraz wyższych cen produktów i usług, w tym przede wszystkim energii elektrycznej i ciepła(fragment tekstu)

The paper presents the theoretical issues of the appropriate selection of C02 emissions allocation for individual plants included in the National Allocation Plan (NAP). The limited amount of C0; emissions imposed by the decision of the European Commission creates potential risk of loss of competitiveness of Polish companies. It requires careful analysis of all the potential consequences and a recommendation of optimal emissions allocation, taking into consideration all aspects of that decision (i.e. efficiency, distributional impact and acceptability). This assessment is the subject of the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza bodźcowych podatków proekologicznych w wybranych krajach zachodnich i możliwości ich wprowadzenia w Polsce, red. J. Famielec, Wyd. Kraków 2003
 2. S. Czaja., B. Fiedor, Z. Jakubczyk, Instrumenty regulacji bezpośredniej i ekonomicznej iv realizacji polityki ekologicznej w Polsce, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski, Biblioteka Ekonomia i Środowisko, nr 18, Krakówl995
 3. M. Kudełko, Wybór instrumentów ekonomicznych w warunkach braku pełnej informacji, w: Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, nr 29, Jugowice-Wrocław 2002
 4. H. Opschor, H. Vos, Instrumenty ekonomiczne dla ochrony środowiska, MOŚZNiL, Warszawa 1990
 5. H. Siebert, Economics of the Environment, Springer, Germa' ny 1995
 6. T. Tietenberg, Economic Instruments for Environmental Regulation, Oxford Revie"' of Economic Policy, Vol. 6, No. 1, Oxford 1990
 7. M. Ramczyk, Miejsce instrumentów ekonomicznych i tynkowych w realizacji polityki ekorozwoju, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski, Biblioteka Ekonomia i Środowisko, nr 20, Kraków 1996
 8. D. Pearce, K Turner, Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Whateshaw, London 1990
 9. N. Bruce, G. M. Ellis, Environmental Taxes and Policies for Developing Countries, Policy Research, Policy Research Department, The World Bank, Washington 1993, p. 50
 10. P. Samuelson, W Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2000
 11. D. Burtraw, Cost Savings, Market Performance, and Economic Benefits of the U.S. Acid Rain Program, Discussion Paper 98-28-REY Resources for the Future, Washington 1998
 12. H. Siebert, Economics of the Environment, Springer, Germany 1995
 13. R Kopp, A. Krupnik, M. Toman, Cost-Benefit Analysis and Regulatory Reform: An Assessment of the Science and the Art, Discussion Paper 97-19, Resources for the Future, Washington 1997,
 14. L Bergman, Energy Policy Modelling: a Survey of General Equilibrium Approaches, Journal of Policy Modelling, Vol. 10, Elsevier Science, Amsterdam 1988
 15. R. Boyd, D. Krutilla, Energy taxation for Environmental and Fiscal Policy: A General Equilibrium Analysis, Institutions and Environmental Protection, Vol. 3, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski, Biblioteka Ekonomia i Środowisko, nr 12, Kraków 1993
 16. J. M. Bumiaux, J. P. Martin, G. Nicoletti, GREEN - a multi sector, multi region dynamie general equilibrium model for quantifying the costs of curbing C02, Working Paper no. 104, OECD Department of Economics and Statistics, Paris 1992
 17. M. Hazilla, R J. Kopp, Social Costs of Environmental Quality Regulations: A General Equilibrium Analysis, Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 4, The University of Chicago Press, Chicago 1990
 18. E. Hille, N. H. van Leeuwen i in., The Nederland-Poland Task Force on Integrated Energy and Environmental Planning: A computable General Equilibrium Modelling Approach, ECN, Patten 1993
 19. R Pandey, Energy policy modelling: agenda for developing countries Energy Policy, Vol. 30, No. 2, Elsevier Science, Amsterdam 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu