BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielewska Izabela (Academy of Humanities and Economics in Lodz, Poland)
Tytuł
Determinanty produkcji roślin do wytwarzania biopaliw w Polsce
Plant Production Determinants of Bio-Fuel Production in Poland
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2008, nr 1 (33), s. 87-96, tab.,rys.,bibliogr.9 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Energetyka, Produkcja paliw, Produkcja roślinna
Biofuels, Energetics, Fuel production, Crop production
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Komisja Europejska, Unia Europejska (UE)
European Commission, European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wyczerpywanie się złóż węgla, ropy i gazu, a przede wszystkim konieczność ochrony klimatu i ograniczanie emisji dwutlenku węgla, to główne powody wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Energia z wiatru, słońca, biomasy i innych odnawialnych źródeł będzie wkrótce poważnie "rywalizować" z węglem i gazem. Unia Europejska (UE) importuje obecnie 50% energii przez siebie zużywanej. Szacuje się, że jeśli nie nastąpi zmiana dotychczasowych tendencji, to import w 2030 roku może wzrosnąć do 65%, a temperatura na ziemi podniesie się pod koniec XXI wieku o 5°C Dlatego tak istotne wydają się założenia strategii polityki energetycznej UE na lata 2007-2013. Wytyczają one trzy kierunki działań zmierzających do osiągnięcia w 2020 roku: 20% obniżenia emisji C02, 20% zmniejszenia zużycia energii i 20% udziału w bilansie energetycznym energii odnawialnej.6 W tym okresie ma nastąpić wzrost wykorzystania biopaliw transportowych w UE od 2% w 2006 roku do 10% w 2020 roku. (fragment tekstu)

The process of exhaustion of natural resources: coal, oil, and gas continuously increases. Countries all over the world are forced to use other sources of energy, for instance, bio-mass (bio-substance) which has numerous varieties of its basic elements. Energetistic materials also include plants with a high level of sugar and oil plants that are used to produce of bio-fuels: bio-ethanol and bio-diesel. Bio-fuels have important pro-ecological proprieties and that is why their use is increasing. Farmers are almost ready to grow plants for energetistic purposes but they claim that economic factors are generally obstacles of growing them. For this reason they prefer to have area surcharges to energetistic plants growing (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Garścia, Noiva polityka energetyczna Europy, "Aura" 2007 nr 3, s. 3
  2. A, Kupczyk, I. Wielewska, Stan obecny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE, "Energetyka i Ekologia" 2007 nr 7, s. 457-462
  3. T. Juliszewski, T. Zając, Biopaliwo, PWRiL, Poznań 2007, s. 111
  4. G. Wiśniewski, M. Rogulska, Aspekty ekonomiczno-finansowe i prawne stosowania biopaliw, "Aura" 2002 nr 4, s. 10
  5. Świat nauki współczesnej, Encyklopedia Universalis, Wyd. PWN, Warszawa 1996, s. 388
  6. J. Kuś, Możliwości wykorzystania biopaliw w Polsce, "Aura" 2002 nr 4, s. 6
  7. M. Czaja, A. Florek, Biopaliwa - pokarm czy opał, "Chemia" 2005 nr 1, s. 7
  8. E. Bauknecht, Biopaliwo z warmińskich pól, "Rolnicze abc" 2002 nr 2, s. 6
  9. A. Kopeć, Zasady przyznawania płatności do upraw energetycznych w 2007 roku, "Pomorskie Wieści Rolnicze" 2007 nr 7-8, s. 8
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu