BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barej Emilia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Badanie konkurencyjności miast na prawach powiatu: relacja wydatków inwestycyjnych do miejsc pracy
Study of Competitiveness of Cities with County Rights: The Ratio of Investment Spending to Work Places
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 9-23, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Wydatki inwestycyjne, Analiza rynku pracy
Regions competitiveness, Investment expenditures, Labour market analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest analiza zależności wydatków inwestycyjnych i liczby miejsc pracy wyrażonej ofertami pracy. Badanie obejmowało miasta na prawach powiatu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem miast na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego w latach 2000-2010.(fragment tekstu)

This article applies to building competitive cities in the county through capital ex-penditures and their impact on the work places. Aim of this study is to analyze the de-pendence of investment spending and the number of job offers. The study included ci-ties with county rights in Poland, with particular emphasis on cities in the county of West Pomeranian Province in 2000-2010.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borodo A., Słownik finansów samorządowych, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007.
  2. Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  3. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH w Warszawie, Warszawa 2007.
  4. Strategia Rozwoju Miasta Świnoujście, maj 2004.
  5. Szymczak A., Inwestycje w kapitał rzeczowy a zmiany poziomu zatrudnienia w gospodarce narodowej, w: Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, red. E. Kopycińska, Wydawnictwo Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1592.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu