BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Šterbáková Katarína
Tytuł
The Problem of the Utilization of Interdisciplinary Relationship of Physics and Ecology in Elementary Shool Instruction
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 141-154, rys., bibliogr. 10 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Nauczanie, Fizyka, Ekologia, Edukacja
Teaching, Physics, Ecology, Education
Uwagi
summ
Abstrakt
The paper presents a view on one specific form of instruction - Physics and Ecology at elementary schools, supported by multimedia and IT. The author, based on experience with such instruction and feedback from the pedagogical public, has created within a KEGA project, a file of eco-lists for Elementary school pupils, which draws from logical bases from Physics and a sample of such is presented in the article.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Birčak, J.: Fyzika v logickych oporach alebo Ako naučiť fyziku každeho žiaka. ManaCon, Prešov 1997.
  2. Birčak, J.- Senaj, J.: Logicke opory. Fyzika 7. ManaCon, Prešov 1997.
  3. Birčak, J.: Ako naučiť fyziku každeho žiaka. Fyzikalne vzdelavanie dnes a po roku 2000 = Physical Education Today and After 2000. In: Zbornik: medzinarodna vedecka konferencia, Katedra fyziky FHPV PU, Prešov 1998. ISBN 80-88885-31-0. - pp. 67-70.
  4. Birčak, J.- Šebeň,V.: SME v škole.XIII. pracovny zošit dennika SME 2/2009 pre žiakov 9.ročnika ZŠ. Fyzika - Energia v prirode, technike a spoločnosti. Vydavteľstvo Petit Press a.s., Bratislava 2009.
  5. Cimermanova, I.: Použivanie multimedii vo vyučovani, In: XXIII. Didmatech 2000, FHPV PU Prešov, Prešov, 2001. s. 114-118, ISBN 80-8068-006- X
  6. Degro, J., Kireš, M., Onderova, Ľ.: Environmentalne vzdelavanie vo fyzike, UPJŠ, Košice, 2001.
  7. Fazekašova, D., Poračova, J. a kol.: Multimedia a počitačom podporovana vyučba ekologie, FHPV PU, Prešov, 2000, ISBN 80-8068-020-5
  8. Machaček, M.: Fyzika pre zakladne školy 9. 1.diel a 2.diel, SPN, Bratislava, 2001, ISBN 80-08-03043-7
  9. Janovič, J., Chalupkova, A., Lapitkova, V.: Fyzika pre 9. ročnik zakladnej školy, SPN, Bratislava, 2000, ISBN 80-08-03044-5
  10. Ptakova, M. - Birčak, J.: Ekologizacia školskej fyziky. Fyzika v kontexte kultury (Physics in the context of culture) In: Zbornik: medzinarodna vedecko- odborna konferencia, Prešov, 2001. ISBN 80-8068-082-5. - S. 63-66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu