BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Wiesław
Tytuł
Organizacje pozarządowe w polityce społecznej państwa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pomocy społecznej w województwie lubelskim
Non-Governmental Organizations in Social Politics, Particularly Taking Under Consideration the Field Of Social Work in Mazowieckie Region
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 165-180, tab.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Organizacje non-profit, Pomoc społeczna, Polityka społeczna
Non-governmental organisation, Non-profit organisations, Social assistance, Societal policy
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Organizacje pozarządowe stanowią struktury integrujące grupy obywateli spełniające kilka podstawowych kryteriów wśród, których wymienia się przede wszystkim, prywatny charakter, niezależność, niekomercyjność, a także znaczny udział wolontariatu.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Kantyka , Organizacje pozarządowe - partner samorządu, (w) A. Frączkiewicz Wronki (red), Samorządowa polityka społeczna, Warszawa 2002, s. 203
  2. J. Staręga Piasek, Uwagi o działalności ochotniczej w systemie pomocy społecznej (w) Krzysztof Herbst (red), Organizowanie pomocy i samopomocy, Warszawa 1991, s. 8-9
  3. A. Niesporek, Trzeci sektor w Polsce. Organizacje pozarządowe w sektorze socjalnym (w) S. Pawlas Czyż. Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007, s. 95
  4. M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006: www.ngo.pl
  5. P. Czarnecki, Etyka zawodu pracownika socjalnego, w: Praca socjalna, P. Czarnecki (red.), Lublin 2008, s. 163-172
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu