BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagiełło Robert (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Finansowe wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusze poręczeniowe w Polsce. Cz. 1
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 52, s. 85-94, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Fundusze poręczeń kredytowych, Wsparcie finansowe
Small business, Financing enterprises, Credit guarantee funds, Financial support
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
Abstrakt
Biorąc pod uwagę efekty jakościowe działalności Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, można stwierdzić, że cele towarzyszące jego powołaniu są realizowane. Fundusz wspiera bowiem przede wszystkim przedsiębiorstwa małe bądź średnie, a przedmiotem wsparcia są zaciągane przez nie głównie kredyty inwestycyjne, których udzielenie przez bank komercyjny jest najbardziej ryzykowne. Przejmując na siebie część ryzyka związanego z finansowaniem projektu gospodarczego, Fundusz stwarza motywację dla banków do angażowania się w finanso-wanie długoterminowych przedsięwzięć realizowanych przez podmioty sektora MSP Dla efektywnego funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych niezwykle istotne jest,, aby podział ryzyka określonego przedsięwzięcia był korzystny dla instytucji finansującej. Stosunkowo wysoki udział funduszu w przejmowaniu ryzyka kredytobiorcy (do 80% wartości kredytu) wprawdzie z jednej strony podwyższa ryzyko portfela poręczeń Funduszu, ale z drugiej strony zwiększa atrakcyjność zarówno dla klientów funduszu, którzy ponoszą mniejsze koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia na pozostałą część kredytu, jak i dla instytucji finansującej, której ryzyko kredytowe jest istotnie ograniczane. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, PARi 2003.
  2. Raport o małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce, NBFJ Warszawa 2003.
  3. Regulamin udzielania poręczeń i gwarancji ze środków KFPK.
  4. Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne z 8 maja 1997 r.
  5. www.bgk.com.pl
  6. www.ksfp.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu