BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chudzian Joanna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Uwarunkowania spożycia produktów mleczarskich
Determinants of Consumption of Dairy Products
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, nr 7 (56), s. 20-28, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Rynek przetworów mlecznych, Wielkość spożycia, Mleczarstwo, Rynek mleka
Dairy market, Volume of consumption, Dairy, Milk market
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano dane na temat spożycia produktów mleczarskich z podziałem na kategorie produktowe. Dokonano także analizy czynników kształtujących spożycie produktów mleczarskich z uwzględnieniem charakterystyki konsumentów zidentyfikowanych na podstawie badań własnych. Artykuł kończy podsumowanie ze wskazaniem kierunków działań dla przedsiębiorstw z branży mleczarskiej. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of consumption of dairy products, which including product categories. Also the factors influencing the consumption of dairy products including consumer factors were analyzed. The article concludes with a summary indicating the directions of activities for companies in the dairy market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejewski J. Mleczna półka. Poradnik Handlowca, 2010.
  2. Budżety gospodarstw domowych w 2009 r. GU.S Warszawa 2010.
  3. Chudzian J. Preferencje konsumenckie na rynku produktów mleczarskich. Wydanie konferencyjne: Konsument - Przedsiębiorstwo - Rynek. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn: 2009.
  4. Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP. Gdańsk: 2004.
  5. Firlej K. Wpływ otoczenia zewnętrznego na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego - wyniki analizy scenariuszowej. W: I. Szczepaniak (red.) Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności. Raport nr 110. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa: 2008, s. 75-100.
  6. Górska-Warsewicz H. Świadomość marki jako element jej kapitału na rynku produktów mleczarskich w Polsce. W: K. Gutkowska, L. Narojek (red.). Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej. Wyd. SGGW. Warszawa: 2005, s. 207-214.
  7. Klonowska-Matynia M., Radlińska K. Znaczenie cech jakościowych opakowania dla nabywców w procesie zakupu na przykładzie produktów mleczarskich, Roczniki Naukowe SERiA, 2007, tom IX, zeszyt 4, s. 81-85.
  8. Popielarska A., Żelazna K. Wpływ dochodów na zachowania konsumentów na rynku mleka. W: K. Gutkowska, L. Narojek (red.). Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej. Wyd. SGGW. Warszawa: 2005, s. 336-340.
  9. Stych-Winiarek J. Rynek mleka w latach 2009-2010. Warszawa: Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, 8/230, 26-36.
  10. Szwacka-Salmonowicz J. Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Wyd. SGGW. Warszawa: 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu