BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glapiński Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Spór o metodologiczny status ekonomii
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 52, s. 97-108, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Nauki społeczne, Nauki ekonomiczne, Ekonomia, Nauka
Social sciences, Economic sciences, Economics, Science
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Ekonomia powstała i ugruntowała się jako nauka o funkcjonowaniu gospodarki kapitalizmu wolnokonkurencyjnego. Konsekwencje tego faktu wywarły piętno na dalszym jej rozwoju. Niektórzy ekonomiści nurtu związanego z historyzmem i empiryzmem (np. szkoły historyczne kolejnych generacji i odmian narodowych, rozmaite wersje instytucjonalizmu) odmawiali jej ortodoksyjnemu modelowi statusu uniwersalnego i uważali ją czasami wręcz jedynie za naukę o wczesnokapitalistycznym sposobie produkcji. Inni natomiast, związani z nurtem opartym na pozytywistycznym i dedukcjonistycznym modelu nauki (np. neoklasycy, szkoła austriacka, szkoła równowagi ogólnej) przenosili czasami bezrefleksyjnie i mechanicznie narzędzia teoretyczne związane z kategoriami czystego kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do badań nad systemami ekonomicznymi o całkiem odmiennej strukturze instytucjonalnej, takimi jak społeczeństwa pierwotne, europejski feudalizm albo państwa komunistyczne typu sowieckiego czy azjatyckiego. (abstrakt autora)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreski S., Social Sciences as Sorcery, Andre Deutsch, London 1973.
 2. Blaug M., Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 3. Friedman M., Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago 1953.
 4. Georgescu-Roegen N" Entropia, wartość i rozwój, w: Grosfeld J., red., Ponad ekonomią, PIW, Warszawa 1985.
 5. Geymonat L., Filozofia a filozofia nauki, PWN, Warszawa 1966.
 6. Kemeny J. G., Nauka w oczach filozofa, PWN, Warszawa 1967.
 7. Kula W., Rozważania o historii, PWN, Warszawa 1958.
 8. Mill J. St., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, PWN, Warszawa 1965.
 9. Mises L., Human Action, Yale University Press, New Haven 1966.
 10. Mises L., Notes and Recollections, Libertarian Press, South Holland, II., 1978.
 11. Nagel L., Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, PWN, Warszawa 1970.
 12. Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa 1962.
 13. Robinson J., Economic Philosophy, Aldine, Chicago 1962.
 14. Say J. B., Traktat o ekonomii politycznej czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, PWN, Warszawa 1960.
 15. Simonde de Sismondi J. C. L., Nowe zasady ekonomii politycznej czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, PWN, Warszawa 1955.
 16. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 17. Smith A., Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa 1989.
 18. Sorman G., Prawdziwi myśliciele naszych czasów, Czytelnik, Warszawa 1993.
 19. Strauss L., Prawo naturalne w świetle historii, PWN, Warszawa 1969.
 20. Such J., Wstęp do metodologii ogólnej nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu