BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muchacki Mateusz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Kluczowe kompetencje profesjonalne nauczyciela w kontekście problematyki jakości edukacji
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2012, t. 18 (2), s. 175-180, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne
Słowa kluczowe
Jakość, Edukacja, Kompetencje społeczne, Jakość kadry nauczycielskiej
Quality, Education, Social competences, Quality of the teaching staff
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy diagnozy kompetencji nauczyciela we współczesnej szkole, szczególnie w okresie zmiany. W przypadku kompetencji zawodowych; punktem ciężkości są procesy psychologiczne nauczyciela. Decydujące tu będą kompetencje społeczne - empatia, zdolności przywódcze, asertywność oraz kompetencje ergonomiczne - umiejętne zarządzanie czasem, prowadzenie dokumentacji, solidność, koncentracja. Jest rzeczą oczywistą, że te kompetencje są konieczne nie tylko w codziennej pracy szkolnej, ale także aby właściwie formować psychikę ucznia. Są jednak nauczyciele, którzy świetnie prowadzą lekcje, nie wywierają jednak znaczniejszego wpływu na długoterminowy rozwój młodego człowieka. Są też tacy, którzy, choć wydają się roztargnieni, chaotyczni i nie najlepiej zorganizowani, wywierają bardzo silny wpływ na uczniów. (abstrakt oryginalny)

This article applies to diagnose of the teacher competence in the modern school, especially during the change. In the case of professional competence, the main points are the teacher's psychological processes. It will be decisive here social competence, empathy, leadership, assertiveness and competence ergonomic-skillful time management, record keeping, reliability, concentration. It is clear that these powers are necessary not only in everyday school work, but also to form properly the psyche of the student. But there are teachers who conduct classes well, but do not have a greater impact on long-term development of young people. There are also those who, though seem to be distracted, chaotic, and not the best organized, exert a powerful influence on students. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bułka B. Maciąg M., Topoła J., Taratuta Sz., Kompetencje nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w zakresie TI, [w:] J. Migdałek, M. Zając (red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kompetencje i standardy kształcenia, Kraków, br. r. w. [ca 2006 / 2007].
  2. Muchacki M., Przygotowanie nauczycieli matematyki i nauczycieli języka polskiego do posługiwania się TI w pracy własnej oraz w pracy z uczniami. [w:] J. Migdałek i M. Zając (red.), Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, Kraków 2008.
  3. Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J. (red.), Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2007.
  4. Wenta K., Kwalifikacje nauczycieli edukacji medialnej i informatycznej, [w:] B. Siemieniecki (red. nauk.), Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, t. 2., Warszawa 2007.
  5. Żegnałek K. (red.), Kompetencje współczesnego nauczyciela, Wydawnictwo, Warszawa 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu