BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fudaliński Janusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zarządzanie i marketing, 2004, s. 207-225, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje non-profit, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie organizacją non-profit
Non-profit organisations, Strategic management, Management of non-profit organization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non profit stanowi, w aspekcie ewolucyjnym, zasadniczą odmianę w sposobie postrzegania i - co z tym związane - kierowania tymi jednostkami. Przeobrażenia końca XX i początku XXI wieku wskazują na możliwości, ale i potrzebę aplikacji narzędzi zarządzania organizacjami nie ukierunkowanymi na zysk podobnych do tych wykorzystywanych w firmach. Trudności z adaptacyjnością aparatu metodologicznego wykorzystywanego powszechnie w praktyce zarządzania strategicznego a przenoszonego na grunt organizacji non profit biorą się z trudnych często do zaakceptowania i zrozumienia z jednej strony specyfiki tych organizacji, a z drugiej do traktowania ich jako w pewnym sensie gorszej kategorii tworów organizacyjnych. Lecz jak wskazują bieżące dane, sektor organizacji non profit w ostatnim okresie rozwija się niezwykle dynamicznie i sam ten fakt determinuje konieczność stosowania coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi zarządzania, które stwarzałyby podstawy do sprawnego i koherentnego z wyzwaniami współczesności zarzadzania organizacjami non profit. (fragment tekstu)

Social and political transformations in the 20th and 21st ccnturies reveal a significant change in the way of perceiving and, accordingly, solving problems which face the organizations. Not so long ago the issue of management was mainly focused on perfecting the management of enterprises, which manifested itself both in the modification of the existing trends and methods of management which optimized the company's potential and suggesting new ones. The emergence of non-profit organizations is not so much the result of the new tendencies and changes in the ways of organizing and achieving the organizations' goals as the answer to the market, external demand for their product. However, because of the scale of the demand these organizations, both in the quantitative respect and owing to their size, require the application of modern methods of management. These methods, if properly modified, can and do make it possible to professionally direct the organizations' development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001.
  2. Getzcn T.E., Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2001.
  4. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  5. Kaplan R.S., Norton D.P., The Strategy Focused Organization, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2001.
  6. Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
  7. Leś E., Nałęcz S., Wygnański J., Toepler S., Salamon L., Sektor Non Profit w Polsce. Szkic do portretu, Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON, Warszawa 2000.
  8. Smith S.R., Lipsky M., Nonprofits for hire. The Welfare State in the Age of Contracting, Harvard University. Press Cambridge, Massachusetts, London, England 2003.
  9. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1998.
  10. Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych, A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha (red. naukowa), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu