BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Jacek (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Zaangażowanie samorządów gminnych w działania na rzecz ochrony przyrody na przykładzie gmin województwa Lubelskiego
Engagement of Local Authorities in Nature Protection as Exemplified Bythe Municipalities of the Lubelskie Voivodeship
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2008, nr 1 (33), s. 118-129, tab.,rys.,bibliogr. 3 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ochrona przyrody, Finansowanie samorządu terytorialnego, Samorządność, Gmina, Ochrona środowiska, Planowanie gospodarcze
Nature protection, Local government financing, Self-government, District, Environmental protection, Economic planning
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Skuteczna ochrona przyrody wymaga dziś nie tylko samej zmiany nastawienia przeciętnego człowieka, który na co dzień podejmuje różne decyzje mające wpływ na stan otaczającego go środowiska, lecz także przemyślanej, spójnej polityki oraz aktywności organów władzy. Wśród tych ostatnich szczególną rolę do odegrania wydają się mieć władze samorządowe mające teoretycznie najlepsze rozeznanie w problemach lokalnych, a którym reforma administracyjna z końca ubiegłego wieku przyznała szereg uprawnień umożliwiających realizację zadań niezbędnych ze społecznego punktu widzenia. Do takich należy z pewnością zaliczyć działania na rzecz środowiska, co zostało formalnie potwierdzone na arenie międzynarodowej między innymi Raportem Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju ONZ z 1987 roku, a zwłaszcza dokumentami Konferencji w Rio de Janeiro z 1992 roku.(fragment tekstu)

In this article, certain activities of local authorities in the area of nature protection, as exemplified by 127 municipalities in the Lubelskie Voivodeship, are reviewed. Conclusions are drawn, among others, on the basis of some documents prepared by representatives of local municipalities which are significant in protecting natural resources. One of the aims of the article is to determine the scale of engagement of local authorities in creating forms of nature protection and to analyze the problem of financing tasks associated with biodiversity conservation. Attention Is paid to the fact that an increasing number of decisions on tree and plant cutting made at the lowest level may threaten nature. KEY WORDS: environment, nature, biodiversity, local authorities, protection (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Sterowanie zachowaniem różnorodności biologicznej, red. Bazyli Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2003, s. 177-178
  2. A. Mizgajski, Problemy finansowania ochrony przyrody w Polsce, w: Finansowanie ochrony przyrody. Doświadczenia i perspektywy, red. Andrzej Mizgajski, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2003, s. 14
  3. B. Poskrobko, A. Zubalewicz, Nakłady na zachowanie różnorodności biologicznej w Polsce i źródła ich finansowania, w: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych, red. Józefa Famulec, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 176
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu