BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panfiluk Eugenia (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Wybrane aspekty gospodarowania krajobrazem
Chosen Aspects of Landscape Management
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2008, nr 1 (33), s. 132-143, rys.,bibliogr.10 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Europejska Konwencja Krajobrazowa, Ochrona krajobrazu, Ekologia, Finanse, Zasoby naturalne odnawialne, Zasoby naturalne nieodnawialne
European Landscape Convention, Landscape protection, Ecology, Finance, Renewable natural resources, Non-renewable natural resources
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Ratyfikacja Europejskiej konwencji krajobrazowej determinuje w Polsce i obowiązek prowadzenia polityki w zakresie ochrony krajobrazu, gospodarowania krajobrazem i jego planowania. Obejmuje to konieczność określenia ogólnych zasad, strategii i wytycznych, pozwalających na wdrożenie zestawu środków prowadzących do osiągania zrównoważonego gospodarowania zasobami krajobrazu. Zrównoważone gospodarowanie krajobrazem to działanie mające na celu zapewnienie regularnego przepływu energii, materii i informacji w krajobrazie pomiędzy elementami jego struktury, zapewniające ciągłość funkcji przyrodniczych i gospodarczych świadczonych przez krajobraz. Proces zrównoważonego gospodarowania krajobrazem obejmuje etap planowania krajobrazu, korzystania z jego zasobów i walorów przez gospodarkę i człowieka oraz działania ochronne w sposób nienaruszający przyrodniczej równowagi krajobrazu. Celem artykułu jest omówienie klasyfikacji zasobów i walorów krajobrazowych będących podstawą procesów gospodarowania krajobrazem oraz czynników warunkujących poziom ich wykorzystania (fragment tekstu)

The paper focuses on the need to execute a landscape conservation policy as well as to manage and design landscape in accordance with ratification of the European Landscape Convention. This generates a need to define the general principles, strategies and guidelines allowing to implement a set of instruments which will lead to sustainable development of landscape. The objective of the paper Is discussion of the classification of landscape resources and values which are fundamental to the landscape management processes as well as factors which determine the range of their use. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa 1994
  2. B. Poskrobko, Ochrona różnorodności biologicznej przed antropopresją, w: Sterowanie zachowaniem różnorodności biologicznej, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, j Białystok 2003
  3. .T, Bartkowski, Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa 1986. S. 4
  4. E.O. Wilson, Przyszłość życia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
  5. B. Poskrobko, Krajobraz jako dziedzictwo przyrodnicze i bogactwo narodowe, Fundacj Przystani Zielone Płuca Polski, Futryny 2008
  6. . A. Becla, S. Czaja, Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000
  7. R Andrzejewski, W poszukiwaniu teorii fizjocenozy, "Wiadomości Ekologiczne" 1983 nr 29/2
  8. B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, PWE Warszawa 1998, s. 92
  9. B. Poskrobko, Zrównoważony rozwój: wybrane problemy teoretyczne i implementacja tu świetle dokumentów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe "Człowiek i Środowisko" PAN, Warszawa 2005
  10. T. Borys, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu