BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębski Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Atrybuty jako element potencjału konkurencyjnego polskich marek
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 52, s. 178-191, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Marka produktu, Konkurencyjność wyrobów, Jakość produktu
Product brand, Products competitiveness, Product quality
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Odnosząc się do prezentowanej koncepcji struktury marki, należy stwierdzić, że korzystniejszy jest układ atrybutów charakterystycznych dla marek, należących do firm międzynarodowych. Polskie marki posiadają względnie silną pozycję na rynku krajowym. Trzeba jednak podkreślić, że atrybuty je pozycjonujące znajdują się bliżej rdzenia marki niż atrybuty marek zagranicznych. Oznacza to m.in. słabsze wyróżnienie i zindywidualizowanie marek rodzimych. Ponadto cechy, w których przeważają marki rodzime, mają znaczenie przede wszystkim na rynku krajowym. Nie stanowią natomiast katalizatora dla ich umiędzynarodowienia, jak również nie zapewniają przewagi długookresowej. Można przypuszczać, że w tej sytuacji względna pozycja marek zagranicznych będzie wzrastać. Przedsiębiorstwa krajowe powinny zatem swoje wysiłki skierować na koncentrację oraz specjalizację i w ten sposób zapewnić sobie miejsce w umysłach klientów - np. poprzez nadanie marce jednego silnego atrybutu. (abstrakt autora)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D., Managing Brand Equity, The Free Press, New York 1991.
 2. Ailawadi K., Neslin S., Gedenk K., Pursuing the Value-Conscious Consumer: Store Brands Versus National Brands Promotions, "Journal of Marketing", January 2001.
 3. Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
 4. Chandon P, Wansik B., Laurent G., A Benefit Congruency Framework of Sales Promotion Effectiveness, "Journal of Marketing", October 2000.
 5. Chernatony De L., Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 6. Domzal T., Unger L., Emerging Positioning Strategies in Global Marketing, "Journal of Consumer Marketing", 4/1987.
 7. Filipek J., Efektywne wykorzystywanie marki firmy lub produktu, "Marketing i Rynek", 10/1999.
 8. Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
 9. Kapferer J. N., Strategie Brand Management. Creating and sustaining brand equity in long term, Kogan Page, London 2000.
 10. Urbanek G., Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002.
 11. Urbaniak M., Strategie marki na rynku dóbr produkcyjnych, "Marketing i Rynek", 4/2002.
 12. Pham M., Muthukrishnan A. V, Search and Alignment in Judgement Revision: Implications for Brand Positioning, "Journal of Marketing Research", February 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu