BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Wiesław
Tytuł
Обучение социальных работников в высшей школе Экономики и инноваций в люблине
Workers' educaion in Higher School of Economics and Innovation in Lublin
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 205-217, bibliogr. 9 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Opieka socjalna, Edukacja, Szkolenia, Polityka społeczna
Social services, Education, Training, Societal policy
Firma/Organizacja
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Abstrakt
Artykuł traktuje o edukacji w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Opisane zostały kierunki, specjalizacje , a także oferta praktyk i szkoleń dla pracowników socjalnych.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brągiel J., Rodzina obszarem pracy socjalnej (w:) Praca socjalna - wielość perspektyw, Rodzina Multikulturowość - Edukacja, Opole 2004.
  2. Holewińska-Łapińska E., Prawo w działaniu, Warszawa 2008.
  3. Hryniewicz J., Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w domach dziecka, Warszawa 2006.
  4. Karczmarek M., Stan opieki nad dzieckiem na połmetku wdrażania reformy (w:) Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych, pod red. M. Racław-Markowskiej, Warszawa 2004.
  5. Maj R., Wspołczesna rodzina jako podmiot pracy socjalnej (w:) Wspołczesne wyzwania pracy socjalnej pod red. J. Kędzior, A. Ładyżyńskiego, Toruń 2006
  6. Pasini B., Wspołczesne kierunki w opiece nad dzieckiem, "Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze" 2000 r. nr 1
  7. Stelmaszuk Z., Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Perspektywa Europejska, Katowice 2001.
  8. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593)
  9. Założenia ustawy o systemie opieki zastępczej nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa luty 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu