BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popik-Chorąży Katarzyna
Tytuł
Pozwolenie wodnoprawne w prawie polskim
Water management Act Permission in Polish Law
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 267-276
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Prawo ochrony środowiska, Prawo administracyjne, Prawo wodne
Environmental law, Administrative law, Water law
Abstrakt
Korzystanie ze środowiska przybierać może dwojaką postać. Zgodnie z art. 4 u.p.o.ś. może to być korzystanie powszechne, które nie powoduje istotnych i trwałych zmian w środowisku (np. dla celów rekreacyjnych, wypoczynkowych, turystycznych i biologicznych). W tym przypadku szkody w środowisku i przekształcanie jego wartości mają minimalny rozmiar, jeśli tylko korzysta się ze środowiska w sposób zgodny z zasadami prawa ochrony środowiska. Ustawodawca wymienia również korzystanie zwykłe i szczególne, dla którego wymagane jest uzyskanie stosownego pozwolenia ekologicznego. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Szewczyk nawiązuje do definicji W. Dawidowicza, por. W. Dawidowicz, Warszawa 1987, s. 26-28;
 2. M. Waligórski: Administracyjna regulacja działalności gospodarczej, Poznań 1998;
 3. D. Kijowski: Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000.
 4. M. Waligórski: Administracyjna regulacja działalności gospodarczej, Poznań 1998, s. 333
 5. L. Bielecki Charakter prawny zezwolenia jako aktu administracyjnego. Rzeszowskie Zeszyty Naukowe UMCS, t. XXIX, Rzeszow 2000
 6. Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1992, s. 249
 7. J. Stelmasiak: Aspekty administracyjnoprawne ochrony źrodeł ujęć wod środlądowych, Annales UMCS, Sectio G-lus, Lublin 1987, s. 319.
 8. J. Rotko: Komentarz do art. 122 prawa wodnego /w:/ Prawo wodne, red. J. Rotko, Wrocław 2002, s. 307.
 9. L. Bielecki, Koncesja a zezwolenie. Analiza prawnoporownawcza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Służby Społecznej, t. XIV, Suwałki 2001.
 10. A. Agopszowicz: Z problematyki prawnej zanieczyszczenia wod, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1986, nr 1, s. 12.
 11. J. Sommer: Komentarz do art. 135 prawa wodnego /w:/ Prawo wodne ..., red. J. Rotko, Wrocław 2002, s. 351.
 12. D. Lebowa (z K. Sikorą): Instytucja nadzoru w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w:) W.S. Kucharski, M. Żmigrodzki (red.): Organy ochrony prawnej w okresie transformacji systemowej w Polsce, Lublin 2008, s. 101-116;
 13. I. Koza, L. Osuch-Chacińska, M. Pełola- Sypuła, M. Rytelewski, Nowe Prawo Wodne, Komentarz, Zielona Góra 2002, s. 128 i nast.
 14. M. Gorski: Komentarz do art. 182 u.p.o.ś. /w:/ Ustawa - prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. J. Jendrośka, Wrocław 2001, s. 556;
 15. J. Jendrośka (red.), M. Bar, M. Gorski: Zasady wydawania pozwoleń zintegrowanych. Praktyczny przewodnik prawny, Wrocław 2003, s. 28-53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu