BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Magdalena (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Rola tradycji w wielopokoleniowych rodzinach wiejskich w Małopolsce
The Role of Tradition in Mulitigeneration Rural Families in Małopolska
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 2 (8), s. 57-67, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Rodzina, Kultura, Pokolenia
Village, Family, Culture, Generation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
Badania zostały przeprowadzone w 2006 roku w trzech małopolskich gminach - Dębnie, Wieliczce i Zabierzowie. Do badań dobrano po 40 wielopokoleniowych rodzin wiejskich w każdej gminie. Przeprowadzono z nimi wywiady według kwestionariusza, który został podzielony na trzy części, skierowane do przedstawicieli trzech pokoleń: dziadków, rodziców i wnuków. Łącznie przebadano 360 osób. Prezentowane wyniki badań będą stanowiły próbę odpowiedzi na pytanie, jak istotną rolę odgrywa tradycja w życiu wielopokoleniowych rodzin wiejskich, a także, w jakim zakresie są w nich kultywowane zwyczaje odziedziczone po poprzednich pokoleniach. (abstrakt oryginalny)

Research was carried out in 2006 in three gminas (administrative boroughs) of the Małopolska Province - Dębno, Wieliczka, and Zabierzów. 40 multigeneration rural families were selected in each gmina. Interviews were conducted with them on the basis of a questionnaire made up of three parts focused on the representatives of three genera-tions: grandparents, parents, and grandchildren. 360 people were surveyed in total. The results of the research, which are presented here, will try to provide an answer to the ques-tion of how critical a role tradition plays in the life of multigeneration rural families, and also to what extent they cherish the customs and habits which they have inherited from previous generations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyn J., 1999. Ojcostwo - aspekty pedagogiczne i duchowe. Wyd. UJ, Kraków.
 2. Dąbrowska A., 2003. Tradycja rodzinna jako dziedzictwo kultury narodowej. In: Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno-kulturowe wymiary przekazu. Eds J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska. Trans Humana, Białystok, 97-103.
 3. Dobrowolski K., 1966. Studia nad życiem społecznym i kulturą. Ossolineum, Wrocław.
 4. Dyczewski L., 1994. Rodzina, społeczeństwo, państwo. Tow. Nauk. KUL, Lublin.
 5. Dyczewski L., 2002. Więź między pokoleniami w rodzinie. Tow. Nauk. KUL, Lublin.
 6. Dyczewski L., 2003. Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Tow. Nauk. KUL, Lublin.
 7. Dymara B., Korzeniowska W., Ziemski F., 2002. Dziecko w świetle tradycji. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 8. Izdebska J., 2003. Przemiany w postrzeganiu domu rodzinnego w rodzinie wielopokoleniowej. In: Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno-kulturowe wymiary przekazu. Eds J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska. Trans Humana, Białystok, 26-40.
 9. Nikitorowicz J., 2003. Dziedzictwo kulturowe i etos generacji. In: Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm. Eds J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska. Trans Humana, Białystok, 17-33.
 10. Seweryn T., 1961. Tradycje i zwyczaje krakowskie. Wyd. Artystyczno-Graficzne, Kraków.
 11. Ziemski F., 1999. Wybrane problemy tradycji i wychowania w polskich dziejach (X w.-XVIII). Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu