BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielińska Magdalena (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Using Stable Distributions for Monitoring Processes, with Unknown Distributions
Wykorzystanie rozkładów stabilnych do monitorowania procesów o nieznanym rozkładzie
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 302, s. 63-71, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications
Słowa kluczowe
Karty kontrolne, Rozkłady stabilne, Kontrola jakości, Metody statystyczne
Control charts, Stable distributions, Quality control, Statistical methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Karta kontrolna jest powszechnie stosowanym w zakładach produkcyjnych narzędziem statystycznej kontroli jakości. Spełnienie podstawowych jej założeń, gwarantuje bezbłędną ocenę poprawności monitorowanego procesu produkcyjnego. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na konieczność weryfikacji założeń stosowanej metody i skutki nieupoważnionego jej stosowania, w przypadku braku ich spełnienia. W pracy proponuje się metodę wykorzystującą rodzinę rozkładów stabilnych do szacowania nieznanej gęstości prawdopodobieństwa monitorowanej zmiennej diagnostycznej. Oszacowana funkcja gęstości stanowi podstawę wyznaczania granic kontrolnych. (abstrakt oryginalny)

The control chart is a tool of statistical quality control widely used in production. The fulfillment of its basic assumptions, guarantees flawless assessment of correctness of the monitored process. The purpose of this paper is to pay attention to the need to verify the assumptions of the used method and the effects of its unauthorized use, in case of not meeting its assumptions. In the paper a method that uses a family of stable distributions to estimate the unknown probability density of monitored diagnostic variable, is proposed. The estimated density function is the basis for determining the control limits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borak S., Hardle W., Weron R. (2005): Stable Distributions, SFB 649 Discussion Papers, Springer, Berlin.
  2. Chakraborti S, van der Laan P., van de Wiel M. A. (2004): A Class of Distribution-free Control Charts, Journal of the Royal Statistical Society, No. 3, Vol. 53, s. 443-462.
  3. Chmielińska M.: Wykorzystanie estymacji jądrowej do monitorowania procesów o nieznanym rozkładzie. W druku.
  4. Coleman S., Greenfield T., Stewardson D., Montgomery D. C. (2008): Statistical Practice in Business and Industry, John Wiley&Sons, Inc, New York.
  5. Kończak G. (2007): Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  6. Trzpiot G. (red.) (2010): Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu