BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polko Dominika (University of Economics in Katowice, Poland), Kończak Grzegorz (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
On the Method of Comparing Populations' Structures Based on the Data in the Contingency Tables
O pewnej metodzie porównywania struktur populacji na podstawie danych w tablicach wielodzielczych
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 302, s. 81-89, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications
Słowa kluczowe
Analiza statystyczna, Metody statystyczne, Estymacja nieparametryczna
Statistical analysis, Statistical methods, Nonparametric estimation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Do najważniejszych zagadnień rozważanych w statystyce należy porównywanie zbiorowości. Najczęściej porównania takie dotyczą dwóch populacji, ale niekiedy prowadzi się porównania k populacji, gdzie k > 2. Metody parametryczne pozwalają na porównywanie wartości przeciętnych, wariancji lub wskaźników struktury a metody nieparametryczne na porównywanie postaci rozkładów w dwóch lub większej liczbie populacji. W artykule podjęto zagadnienie porównywania struktur tablic wielodzielczych. Zaproponowano metodę pozwalającą na porównanie takich struktur z wykorzystaniem testu permutacyjnego. (abstrakt oryginalny)

Comparison of populations is one of the most important problems in statistics. The most common comparisons apply to two populations, but comparisons of k populations, where k > 2 are also carried out. Parametric methods allow to compare the means, variances or proportions. The non-parametric methods allow to compare the distributions of two or more populations. The problem of comparison structures based on data in contingency tables is analyzed in the paper. The permutation tests were applied in the multivariate nominal data structure comparison. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Basso D., Pesarin F., Salmaso L., Solari A. (2009), Permutation Tests for Stochastic Ordering and ANOVA, Springer Science + Business Media, Heidelberg.
  2. Efron B., Tibshirani R. (1993), An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall. New York
  3. Kukuła K. (1986), Przegląd wybranych miar zgodności struktur, Przegląd Statystyczny, R.XXXIII zeszyt 4.
  4. Sheskin D.J. (2003), Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures, Chapman & Hall, Boca Raton.
  5. Wywiał J. (2004), Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
  6. Żwirbla A. (2006), Próba konstrukcja mierników struktury oraz zmian strukturalnych, Wiadomości Statystyczne, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu