BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szerszunowicz Małgorzata (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
On the Bootstrap Method of Estimation of Response Surface Function
O bootstrapowej metodzie estymacji parametrów funkcji powierzchni odpowiedzi
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 302, s. 101-108, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications
Słowa kluczowe
Metody statystyczne, Estymacja, Analiza statystyczna, Metody samowsporne
Statistical methods, Estimation, Statistical analysis, Bootstrap
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie w wielu dziedzinach nauki niezbędnym jest przeprowadzanie różnorodnych analiz wykorzystujących zazwyczaj klasyczne metody statystyczne, które wymagają spełnienia określonych założeń. Założenia te w realiach badanych zjawisk nie zawsze mogą być spełnione, co uniemożliwia przeprowadzenie analiz lub prowadzi do niewłaściwych wniosków i zaleceń. Badanie przebiegu procesu produkcyjnego polega przede wszystkim na wykorzystaniu narzędzi statystycznej kontroli jakości, których podstawą są klasyczne metody statystyczne. Metody te prowadzą do polepszenia rezultatów technologicznych i ekonomicznych procesu produkcyjnego. Jednym z narzędzi kontroli jakości jest planowanie eksperymentów, którego ważnym etapem jest estymacja funkcji powierzchni odpowiedzi. Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie bootstrapowej metody estymacji funkcji powierzchni odpowiedzi oraz jej wykorzystanie dla pewnych danych empirycznych. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, in many fields of science it is necessary to carry out miscellaneous analyses using classical statistical methods, which usually have correct assumptions. These assumptions in the research realities cannot always be met, which makes it impossible to carry out analyses and leads to incorrect conclusions and recommendations. The study of the production process largely consists in the use of tools of statistical quality control which are based on classical statistical methods. These methods result in some improvements in technological and economic results of the manufacturing process. One of the tools of statistical quality control is the design of experiments, whose important element is the estimation of response surface function. The aim of this paper is to present the bootstrap method of estimation of response surface function and its use for empirical data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański C., Pruska K. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  2. Kończak, G.(2007), Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
  3. Kończak G. (2012), Wprowadzenie do symulacji komputerowych, Wydawnictwo uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  4. Montgomery, D. C. (2001), Design and Analysis of Experiments, John Wiley & Sons, Inc., New York.
  5. Montgomery D. C. (1997), Introduction to statistical quality control, John Wiley & Sons, Inc., New York.
  6. Wawrzynek J. (2009): Planowanie eksperymentów zorientowane na doskonalenie jakości produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu