BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurus Krzysztof (Silesian University of Technology, Poland), Białecka Barbara (Central Mining Institute)
Tytuł
Analysis of Safety at Work Rate in Chosen Mines of Upper Silesian Coal Basin
Analiza poziomu bezpieczeństwa pracy w wybranych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2012, vol. 4(8), s. 19-24, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wypadki przy pracy, Górnictwo
Health and safety at work, Accidents at work, Mining sector
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Czeska, Górnośląskie Zagłębie Węglowe
Czech Republic
Abstrakt
W artykule przedstawiono próbę porównania bezpieczeństwa pracy w wybranych przykładowo kopalniach zlokalizowanych na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w Polsce i Republice Czeskiej oraz wskazano te dobre praktyki/działania, które z powodzeniem można wdrożyć w innych zakładach górniczych co umożliwi wzrost bezpieczeństwa pracy górników. (abstrakt oryginalny)

The article presents an experimental comparison of safety at work in hard coal mines located in Upper Silesia Coal Basin. The aim was to show the best practices and activities in Poland and Czech Republic which could be successfully implemented in other mines in order to improve safety of their workers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Prospekt emisyjny Jastrzębskiej Spółki Węglowej z 7 czerwca 2011 roku.
  2. Zpráva o stavubezpečnosti v hornictví za rok 2010. Raport Státní báňské správy. Ostrava 2011.
  3. Santorius P., Białecka B., Grabowski J.: Środowiskowe i gospodarcze problemy terenów zdegradowanych przez górnictwo w GZW. Górnictwo i środowisko - kwartalnik GIG. Nr 1, 2007.
  4. Výročnízpráva OKD: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Raporty roczne spółki Ostravsko Karvinské Doly.
  5. Chroszcz H.: Możliwości zastosowania Benchmarkingu w górnictwie. Wiadomości górnicze. Nr 2, 2011.
  6. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2010 roku. Raport WUG. Katowice 2011.
  7. Gabzdyl W., Gorol M.: Geologia i bogactwa mineralne Górnego Śląska i obszarów przyległych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2008.
  8. Macek D.: Przepisy prawne i zagrożenia w górnictwie. Śląsk. Katowice 2011.
  9. Strona internetowa grupy NWR http://www.newworldresources.eu/pl/zrownowazonyrozwoj/nasi-ludzie/zdrowie-i-bezpieczenstwo. (09.04.2012 r.).
  10. Misiura I., Białecka B.:, Analiza wpływu wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem na jakość pracy w kopalni. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Z. 40, 2011, s.263-273.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu