BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hernik Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Turystyka alternatywna - charakterystyka na wybranych przykładach Ameryki Północnej
Alternative Tourism - Characteristics on Selected Examples from North America
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 54-59, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Atrakcyjność turystyczna, Turystyczne atrakcje, Rozwój zrównoważony, Oferta turystyczna
Tourism, Touristic attractiveness, Tourist attraction, Sustainable development, Touring offer
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ameryka Północna
North America
Abstrakt
Celem artykułu było wskazanie specyfiki oferty turystyki alternatywnej na wybranych przykładach. Wykorzystane dane dotyczą roku 2009 i 2011. Turystykę alternatywną postrzega się jako szansę dla bardziej zrównoważonego rozwoju, a także jako szansę dla małego, rodzinnego biznesu, a więc może mieć ona znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności. Zakłada ona aktywny udział turysty podczas wypoczynku, który związany jest z lokalną kulturą i zasobami. Stwierdzono, że zasadniczy cel turystyczny najczęściej jest związany z naturalnymi zasobami danego miejsca, ale warunkiem sukcesu jest obecność dodatkowych atrakcji, dopełniających główną ofertę. (abstrakt oryginalny)

Alternative tourism is seen as an opportunity for a more sustainable development, as well as an opportunity for a small, family business, and therefore can have a significant impact on the local communities` development. It assumes the active participation of a tourist during a repose, that is associated with the local culture and resources. The aim of this study is to identify the specificity of an alternative tourism offer on selected examples. The study found that the main goal of a tourist visit is most often associated with the natural resources of the place, but the presence of additional attractions, complementing the main offer, is a condition of success. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J. 1994: Marketing w turystyce, PWN, Warszawa, s. 97-98.
 2. Borodko K. 2011: Foresight w turystyce, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 31-32.
 3. Boxill I. 2002: Towards an alternative tourism for Belize, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 15, Iss., 3, s. 147-150.
 4. Kaczmarek J. 2005: Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, PWE, Warszawa, s. 16, 74.
 5. Marciszewska B. 2010: Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 66.
 6. Niemczyk A. 2010: Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 70-71.
 7. Panasiuk A. 2006: Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa, s. 107.
 8. Szwichtenberg A. 1993: Turystyka alternatywna i ekoturystyka - nowe pojęcia w geografii turyzmu, Turyzm, nr 3, s. 51-59.
 9. Top 100 Events North America, dostęp http://www.globalfest.ca/GlobalFest-2013-One-ABAs-Top-100-Events-North-America.
 10. Tourism Highlights.2012: Dostęp http://mkt.unwto.org/en/publication/unwto-tourism-highlights-2012-edition.
 11. Trunfio M., Petruzzellis L., Nigro C. 2006: Tour operators and alternative tourism in Italy: Exploiting niche markets to increase international competitiveness, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 18, Iss. 5, s. 426-438.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu