BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarzębowski Sebastian (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Klepacki Bogdan (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Integrated Quality Management in Food Supply Chain
Zintegrowane zarządzanie jakością w żywnościowych łańcuchach dostaw
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 67-75, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie jakością, Zarządzanie zintegrowane
Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Quality management, Integrated management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozporządzenie 178/2002 UE nakłada na wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego obowiązek identyfikowalności (traceability), czyli śledzenia pochodzenia produktu. Jest ono trudniejsze w przypadku towarów sypkich niż towarów jednostkowych. Poszczególne partie podlegają procesom mieszania się, z punktu widzenia składu oraz wielkości. W celu zapewnienia identyfikowalności wymagany jest nie tylko właściwy system identyfikacji, ale również zarządzanie partiami. Systemy wspierające identyfikowalność powinny być przystosowane do odpowiedniej systematyki i sposobu kodowania partii towarów wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dystrybucji. Wdrożenie systemów wspierających monitorowanie pochodzenia produktów wiąże się z nakładami technologicznymi i organizacyjnymi. W przypadku implementacji międzyorganizacyjnej niezbędne są porozumienia między dostawcami i/lub dostawcami. Wdrożenie odpowiedniego systemu identyfikowalności pozwala na elastyczną wymianę informacji dotyczących jakości, a tym samym na poprawę jakości w całym łańcuchu dostaw. (abstrakt oryginalny)

Traceability in solids is difficult to ensure, as in piece goods. The batch as a whole will change constantly mixing processes by their composition and size. For traceability not only an appropriate identification system but also an approach to batch management is required. The systems supporting traceability provides a sophisticated batch concept and a batch coding persecution of lots within a single company, between customer-supplier dyads, as well as along the entire distribution chain. The introduction of a traceability systems is connected with technical and organizational effort. In the event of an inter-company implementation further agreements with suppliers and/or customers are required. Is a traceability system implemented, but it offers flexible opportunities to share quality information and thus to improve quality across the entire grain chain. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jarzębowski S. 2008: Zintegrowane zarządzanie jakością w przetwórstwie zbożowo-młynarskim, Przegląd organizacji 7-8/2008, TNOiK, Warszawa, s. 56-60.
  2. Klepacki B. 2008: Rozwój logistyki jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw agrobiznesu, Rocz. Nauk. SERiA, t. 10, z. 3, s. 307-311.
  3. Pfeifer 2001: Qualitätsmanagement - Strategien, Methoden, Techniken, München, Wien, Carl Hanser Verlag.
  4. Poignée O., Hannus T. 2003: Qualitätsmanagement über die Produktionskette - Eine Fallstudie, Bericht B-03/2, Bonn: Universität Bonn - ILB: S. 21, 52.
  5. Regulation EG 178/2002.
  6. Schiefer G. 2003: Vom Unternehmenskonzept "Qualitätsmanagement" zur Sektorinitiative "Qualitätssicherung" - Entwicklung, Situation und Perspektiven, Bericht B-03/04, Bonn: Universität Bonn - ILB: S. 5.
  7. Schiefer G. 2004: Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in Qualitätsprogrammen von Getreideketten, Universität Bonn: S. 3, 13-14.
  8. Schiefer G. 2005: Rückverfolgbarkeit und Qualitätsmanagement in der Getreide- und Futtermittelwirtschaft, Universität Bonn - ILB: S. 51-53, 56-57.
  9. Windyga B., Kwiatek K., Sciezynska H., Karlowski K. 2006: Wymagania mikrobiologiczne dla żywności, Państwowy Zakład Higieny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu