BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Kamila (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka), Sokołowicz Zofia (Uniwersytet Rzeszowski), Bielińska Halina (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka)
Tytuł
Sterowanie nieśnością jako czynnik poprawiający efektywność chowu gęsi na obszarach przyrodniczo cennych
Regulation of Egg Production as a Factor Improving Rearing Efficiency of Geese in Environmentally Valuable Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 91-96, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rolnictwo ekologiczne, Hodowla drobiu, Rolnictwo zrównoważone
Arable farm, Ecological agriculture, Poultry farming, Sustainable agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań było znalezienie efektywnej ekonomicznie metody skutecznego hamowania nieśności gęsi, możliwej do wprowadzenia w fermach reprodukcyjnych w okresie spadku zapotrzebowania na gąsięta. Chów gęsi jest ściśle związany z rolniczym krajobrazem oraz tradycją różnych regionów Polski, może być prowadzony w gospodarstwach proekologicznych i sprzyja rozwojowi ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Wyzwaniem dla współczesnego drobiarstwa jest z jednej strony zachęcanie rolników gospodarujących na terenach przyrodniczo cennych do ekologicznego chowu gęsi, a z drugiej - optymalizacja żywienia i sterowania nieśnością stosownie do zapotrzebowania na gąsięta (jaja wylęgowe). Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że dzięki odpowiednim programom świetlnym można w pewnym zakresie sterować produkcją jaj wylęgowych, co pozwala na lepsze dostosowanie ich ilości do popytu na gąsięta. W ten sposób można poprawić efektywność użytkowania gęsi reprodukcyjnych i zachęcić do ich chowu większą liczbę gospodarstw prowadzących swoją działalność na obszarach przyrodniczo cennych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to find an economically effective method for suppressing egg production, which could be introduced on multiplication farms when goslings are in lower demand. Goose farming is closely associated with agricultural landscape and the tradition of different Polish regions; it can be conducted in organic farms and is conducive to the development of ecotourism in environmentally valuable areas. Modern poultry breeders are challenged to encourage farmers in environmentally valuable areas to farm geese in an environmentally-friendly way while optimizing nutrition and controlling egg production, according to the requirement for goslings (hatching eggs). The results obtained allow a conclusion that proper lighting programmes can be used to control the production of hatching eggs to a certain extent, which enables their amount to be adjusted to the demand for goslings. In this way, it is possible to improve the efficiency of using breeding geese and to encourage more farms in environmentally valuable areas to farm geese. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chotkowski J. 1995: Kalkulacje kosztów produkcji roślinnej i zwierzęcej, Praca zbiorowa. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.
  2. Demir P., Asku Elmali D. 2012: Economic analysis of commercial goose breeding by small family farms, World's Poult. Sci. J., 68, s. 5-10.
  3. Kisiel R. 1999: Ekonomika produkcji rolniczej, ART, Olsztyn.
  4. Koszo T., Toto F., Kozák J. 2005: Evaluation of different lighting programs on the performance of goose parent stocks in Hungary, Proceedings of the 3rd World Waterfowl Conference, November 3-6.2005, Guangzhou, China, s. 104-106.
  5. Kozák J., Gara I., Kawada T. 2010: Production and welfare aspects of goose down and feather harvesting, World's Poult. Sci. J., 66, s. 767-778.
  6. Kucka E., Kalisiewicz D. 1999: Efektywność ekonomiczna produkcji drobiu, Zesz. Nauk. ART. w Olsztynie, s. 24-26.
  7. Luszniewicz A., Słaby T. 2008: Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA pl, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
  8. Romanov M.N. 1999: Goose production efficiency as influenced by genotype, nutrition and production systems, World's Poult. Sci. J., 55, s. 281-294.
  9. Shi Z.D., Tian Y.B., Wu W., Wang Z.Y. 2008: Controlling reproductive seasonality in the geese: a review, World's Poult. Sci. J., 64, s. 343-355.
  10. Sun A.D., Shi Z.D., Huang Y.M., Liang S.D. 2007: Development of out-of-season laying in geese and its impact on the goose industry in Guangdong Province, China. World's Poult. Sci. J., 63, s. 481-490.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu