BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska-Burdziak Mirosława (Uniwersytet w Białymstoku), Sadowski Adam (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Produkcja ziół w województwie podlaskim i możliwości jej zwiększenia w ocenie rolników
Herbs Production in the Podlaskie Region and the Possibility of Its Increasing in the Opinion of Farmers
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 109-114, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkcja roślinna
Agriculture, Crop production
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstrakt
Celem podjętych badań była identyfikacja potencjału produkcyjnego ziół w województwie podlaskim po stronie producentów i ocena możliwości jego zwiększenia. W ostatnich latach zioła, jako rośliny o wysokich wartościach leczniczych i odżywczych zyskują coraz większą popularność. Ich światowa produkcja tylko dla celów farmaceutycznych szacowana jest na poziomie około 0,5 mln t rocznie. W Polsce uprawa ziół obejmuje powierzchnię około 14 tys. ha, co daje nam czołową pozycję w Europie. W województwie podlaskim, pomimo niezaprzeczalnie wysokich walorów naturalnych i relatywnie dużych nadwyżek siły roboczej na wsi, w niewielkim stopniu wykorzystuje się możliwości w zakresie produkcji ziół. (abstrakt oryginalny)

In the last years herbs as plants about medicinal and nutritious greatest values are gaining more and more great popularity. Their world production only for pharmaceutical purposes is estimated on the yearly level an about 0.5 mln of tons. In Poland the cultivation of herbs includes the area of about 14 thousand ha, what is giving us the leading position in Europe. Therefore an identification of the production potential was an aim of undertaken examinations in the podlaskie province on the side of the possibilities of the production increase. Unfortunately podlaskie province in spite of the high natural condition and relatively large employment surpluses possibilities of the herbs production didn't plant the herbs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Angielczyk M. 2003: Możliwości uprawy i wykorzystania ziół w warunkach województwa podlaskiego, Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo.
  2. Plan zadań ochronnych Natura 2000, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo/, dostęp 10.01.2013.
  3. Roczniki statystyczne za lata 2005-2011, GUS, Warszawa.
  4. Sadowski M., Wyszyński Z., Górski T., Liszewska M., Olecka A., Łoboda T., Pietkiewicz St. 2009: Adaptacja produkcji rolnej w województwie podlaskim do oczekiwanych zmian klimatu, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 24.
  5. Stan i perspektywy rozwoju upraw zielarskich oraz kierunki ich wykorzystania, Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Polski Komitet Zielarski, http://www.zodr.pl/download/technologia/rynekziol.pdf, dostęp 3.12.2012.
  6. Wilkin J. 2013: Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych, [W:] Strategia rozwoju Polski Wschodniej do 2020 r. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/dokumenty/Documents/bab9bd7ca82f457bb37178ce4d7d4c3dWilkin.pdf, s. 598, dostęp 14.01.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu