BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łęczycki Kazimierz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Poziom, kierunki zmian i stabilność cen roślin przemysłowych w Polsce w latach 1995-2010
Levels, Directions of Changes and Stability of Industrial Crop Plants in Poland in the Years 1995-2010
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 127-134, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Ceny produktów rolnych, Stabilność cen
Crop production, Agricultural prices, Price stability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy była próba scharakteryzowania zmian cen roślin przemysłowych w Polsce w latach 1995-2010. Przedmiotem analizy były następujące towary, stanowiące efekt produkcyjny uprawy roślin przemysłowych: ziemniaki przemysłowe, korzenie buraków cukrowych, nasiona rzepaku i rzepiku, len na nasiona, len na włókno, włókno konopi, liście tytoniu, chmiel surowy, korzenie cykorii. W krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo (np. USA) w długim okresie ma miejsce tendencja spadku cen produktów rolnych. Natomiast krótkie okresy charakteryzują ich wzrosty lub spadki. Przeprowadzone analizy na roślinach przemysłowych uprawianych w Polsce potwierdziły ich wahania krótkookresowe. Występowały one także w długim okresie, często przyjmując tendencje wzrostowe i miały charakter wielokierunkowy. Takie zjawiska należy uznać za charakterystyczne w okresie głębokich przemian ustrojowych w gospodarce. (abstrakt oryginalny)

In highly developed countries (e.g. the USA) there is a long-term tendency for agricultural product prices to drop. However, short-term tendencies are different - the prices both increase and drop. Analyses of prices of industrial crop plants cultivated in Poland revealed short-term fluctuations. Moreover, there were observed long-term fluctuations, too, these frequently being increases multidirectional in character. Such phenomena should be treated as typical of periods of deep economic system transformations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belka M. (red.). 2005: Ekonomia stosowana, podręcznik do podstaw przedsiębiorczości, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 25.
 2. Blach J. 2008: Słownik Ekonomii, PWN, Warszawa, s. 42.
 3. Caban W. (red.). 2006: Ekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki, Łódź, s. 81-82.
 4. Grabowski T. 2002: Podstawy teorii ekonomii, wydanie II, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 58-59.
 5. Heady E. O. 1967: Ekonomika produkcji rolniczej. PWRiL, Warszawa, s. 383-385.
 6. Marszałkowicz T. 1980: Metody statystyki opisowej w badaniach ekonomiczno-rolniczych, PWN, Warszawa, s. 295-310.
 7. Meredyk K. (red.). 2000: Teoria ekonomii, t. I, Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 121-128.
 8. Michalski T. 1994: Statystyka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 141.
 9. Miegel M. 2010: Dobre czasy się skończyły, Gazeta Wyborcza z 27-28.02.2010.
 10. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2007. GUS, Warszawa, s. 340-363.
 11. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2009. GUS, Warszawa, s. 256-280.
 12. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011. GUS, Warszawa, s. 258-282.
 13. Samuelson P., Nordhaus W. D. 2012: Ekonomia, Wydanie XIX, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań, s. 73-74.
 14. Słownik Pojęć Ekonomicznych A-O 2007: Biznes, t. 9, PWN, Warszawa, s. 49-50.
 15. Touraine A. 2013: Kapitał wywinął nam numer, Gazeta Wyborcza, 5-6.01.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu