BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mongiało Zbigniew (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Świtłyk Michał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wymiana pokoleń w zarządzaniu gospodarstwami
Generational Change in Farm Management
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 159-164, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rodzinne gospodarstwo rolne, Rozwój obszarów wiejskich, Pokolenia
Arable farm, Family farm, Rural development, Generation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było oszacowanie modelu wymiany pokoleń w zarządzaniu i pracy w gospodarstwach rodzinnych Polski przy założeniu, że następcami w zarządzaniu gospodarstwami po rodzicach będą dzieci. Próbę dobrano tak, aby wymiana z rodziców na dzieci następowała mniej więcej w tym samym wieku rodziców oraz dzieci, a także staż zarządzania każdego pokolenia był taki sam. Wiek dzieci przy przejmowaniu gospodarstw jest zróżnicowany i średnio wynosi około 38 lat z odchyleniem standardowym 8,4 lat. Wiek rodziców w momencie oddawania gospodarstw jest także różny i średnio wynosi około 61 lat z odchyleniem standardowym 8,4 lat. Średnia długość zarządzania gospodarstwem starszego pokolenia wynosi około 32-33 lata, stąd bliższy model zarządzania gospodarstwem to model 35-letni z tendencją dążenia do 30-letniego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to estimate the pattern of generations in management and work on family farms Polish, assuming that the successors in the management of farms will be children from their parents. Building model generation change in the management of a family farm, tried to make this exchange followed from parents to children, about the same age, parents and children, and it was assumed that each generation of management training is the same length. The age for taking over the farm from their parents is stretched in time, the average age of acquisition of farms is roughly around 38 years with a standard deviation of about 8.4 years. Considering the age of children who take the farm, it is also in a wide range and the average is around 61 years with a standard deviation of 8.4 years. The average length of farm management is about 32-33 years, hence closer to the farm management model is a model 35 years old with a tendency to be shortened to 30-year. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bajer P. 2010: Zmiana generacji w gospodarstwach rolnych w Polsce w świetle polityki rozwoju obszarów wiejskich (aspekty prawne), Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(7), s. 161-177.
  2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 i 2007. GUS 2006 i 2008: http://www.stat.gov.pl4, dostęp 12.11.2012.
  3. Duczkowska-Małysz K. i in. 2008: Ocena efektywności instrumentów rozwoju obszarów wiejskich w kontekście wyzwań wynikających z negocjacji w ramach WTO oraz przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej (Health Check), [W:] Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, Warszawa, s. 148.
  4. Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku, GUS 2011: www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rl_psr_raport_z_wynikow_PSR_2010_260711.pdf, dostęp 12.11.2012.
  5. Stachak S. 1998: Ekonomika agrofirmy, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu