BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Efekty działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa dolnośląskiego w latach 2010-2012
Effects of Innovative Actyvity in the Lower Silesia Region in 2010-2012
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 379-385, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przemysł, Region
Innovative character, Small business, Industry, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest ukazanie wyników badania ankietowego przeprowadzonego na terenie województwa dolnośląskiego, które polegało na próbie określenia wpływu odmiennych determinant na aktywność innowacyjną. Ponadto autorzy starali się określić jej efekty, uwzględniając w szczególności nakłady na innowacje oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Główną hipotezą badawczą jest twierdzenie, iż aktywność w sferze innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych jest zależna od zróżnicowanych uwarunkowań wpływających na te podmioty. W przeprowadzonym badaniu ankietowym dotyczącym efektów działalności innowacyjnej, wzięło udział 761 przedsiębiorstw przemysłowych z regionu Dolnego Śląska w latach 2010- 2012.(abstrakt autora)

The aim of the study was to determine the significance of the use of probit modelling which was a helpful tool to determine the significance of effects to innovative activity, in particular investments in innovations and implementation of new solutions. The main hypothesis of this paper is the claim that the innovative activity of enterprises is dependent on the diversity of factors affecting the parties, and the innovative activity can be influenced in different directions by the effects of this processes. The research was made among 761 industrial enterprises in Lower Silesia region in 2010-2012.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Audretsch D.B. (1998), Agglomeration and the location of innovative activity, "Oxford Review of Economic Policy" Vol. 14, No 2.
  2. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. (2012), Potencjał i bariery polskiej innowacyjno-ści, IBS, Warszawa.
  3. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków.
  4. Świadek A. (2011), Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu