BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielski Eugeniusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Aspiracje zawodowe młodzieży wiejskiej
Career Aspirations of Rural Youths
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 165-168, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Ludność wiejska, Kariera zawodowa, Wykształcenie, Młodzież, Migracja zawodowa
Rural population, Professional career, People's education, Youth, Occupational migration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była identyfikacja zamierzeń i planów zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych oraz uczących się na wsi oraz ocena czynników wpływających na te wybory, a także warunkujących ich zrealizowanie. Badania przeprowadzono w 2012 r. wśród 125 uczniów wiejskich szkół ponadgimnazjalnych. Stwierdzono m.in. większą aktywność edukacyjną dziewcząt niż chłopców. Dotyczyło to także zamiaru opuszczenia przez nich na stałe wsi. Młodzież wykazała dużą skłonność do migracji zagranicznych, a od przyszłego miejsca pracy oczekiwała przede wszystkim wysokich zarobków oraz zapewnienia satysfakcji i możliwości rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The paper contains a study carried among students of rural upper secondary school regarding their educational and career aspirations. The study shows that girls are more active in sphere of education than boys. It refers also to their aspiration to migrate from the rural area, with a high propensity to migrate abroad. Moreover, they expect high earnings, satisfaction and the possibility of development from their future work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudek S. 2012: Wybrane uwarunkowania zmian poziomu wykształcenia ludności wiejskiej w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 3.
  2. Gołąb S. 2012: Bariery w dostępie do edukacji młodzieży ze środowisk wiejskich, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 3.
  3. Gutkowska K., Murawska A. 2009: Dzieci wiejskie - środowiskowe uwarunkowania dostępu do edukacji, Polityka Społeczna, nr 9.
  4. Poławski P. 2012: Generacja prekariuszy na polskim rynku pracy, Polityka Społeczna, nr 9.
  5. Zalewski D. 2012: Stabilizacja "niestabilnego": Konsekwencje zatrudnienia na czas określony dla zbiorowych stosunków pracy, Polityka Społeczna, nr 9.
  6. Wnochalska A. 2012: Współczesne społeczeństwo wiejskie w świetle osiąganego poziomu wykształcenia i korzystania z technologii cyfrowej, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu