BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strojny Jacek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Eksport rolny krajów Unii Europejskiej w latach 1999-2011
Agricultural Exports of European Union Countries in the Period 1999-2011
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 204-209, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Eksport produktów rolnych, Konkurencyjność handlowa
Foreign trade, Agricultural exports, Trade competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Włączenie do Unii Europejskiej nowych państw umożliwiło zdynamizowanie ich eksportu, ale również wpłynęło pozytywnie na rezultaty handlu zagranicznego produktami rolnymi krajów UE-15. Wbrew wyższej dynamice w latach 1999-2011, eksport rolny per capita nowych krajów członkowskich pozostaje znacznie niższy niż wyniki uzyskiwane przez kraje UE-15. Mimo supremacji w efektywności wytwarzania producenci z Europy Zachodniej otrzymują znacząco wyższe wsparcie produkcji, które ułatwia im zyskanie dodatkowych korzyści konkurencyjnych. Skutki konkurowania na nierównych warunkach i przy zróżnicowanych poziomach konkurencyjności znajdują odzwierciedlenie w statystykach handlu międzynarodowego. Wyrównanie warunków konkurencji nabiera podstawowego znaczenia wobec stopniowej utraty przewag kosztowych przez nowe kraje członkowskie. (abstrakt oryginalny)

New member states accession to the EU boosted their exports as well influenced in a positive way the results of EU-15 countries agricultural products' foreign trade. In spite of higher dynamics in the period of 1999-2011 new EU member states' agricultural exports per capita remain lower than EU-15 countries outcome. Despite of higher efficiency Western Europe producers receive significantly higher productions support what enables them to gain additional competitive advantage. The results of unequal competition conditions and differentiated market participants' competitiveness are expressed in foreign trade statistics. Equalisation of competition conditions is of primary importance as new member states cost advantages are gradually diminishing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślewicz W. 2012: Polski eksport produktów rolno-spożywczych do Rosji, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12(27), nr 1, s. 18-30.
  2. Józwiak W. 2003: Przewagi komparatywne polskich gospodarstw rolniczych, IERiGŻ, Warszawa.
  3. Mroczek R. 2007: Konkurencyjność produktów polskiego rolnictwa po wejściu do UE, Problemy Rolnictwa Światowego. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, t. 02(17), s. 267-276.
  4. O'Connor D.E. 2004: The Basics of Economics. Greenwood Publishing Group, Inc., Westport, CT, s. 222-227.
  5. Obidzińska E. 2005: Jak pokonać eksportowe bariery, AgroTrendy, nr 4(4), s. 8-13.
  6. Wierzejski T. 2012: Polski eksport żywności do Rosji w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12(27), nr 2, s. 132-139.
  7. Van Den Berg H., Lewer J.J. 2007: International Trade and Economic Growth, M.E. Sharpe, Inc., New York, s. 26-28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu