BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilczyński Artur (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Dynamika kosztów produkcji mleka w latach 2006-2011 w wybranych krajach europejskich
Dynamics of Costs of Milk Production in Selected European Countries un the Period 2006-2011
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 214-220, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Mleczarstwo, Analiza kosztów produkcji, Ceny skupu
Milk production, Dairy, Production cost analysis, Purchase prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analizie poddano dynamikę kosztów produkcji mleka oraz cen skupu mleka w latach 2006-2011. Badaniami objęto gospodarstwa położone na terenie czterech państw: Niemiec, Holandii, Polski i Wielkiej Brytanii. Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2009-2011 wystąpiła niekorzystna sytuacja dla producentów mleka we wszystkich z analizowanych krajów. Koszty produkcji w tym okresie wzrastały w szybszym tempie niż cena skupu mleka lub występowała sytuacja, gdy cena skupu mleka ulegała zmniejszeniu w większym stopniu niż koszty produkcji. Przeprowadzona analiza wykazała także, że producenci rolni chcąc zapewnić dochodowość produkcji dokonują zmniejszenia wydatków na ubezpieczenia i ograniczają zatrudnienie. (abstrakt oryginalny)

The study included analysis of cost of production and farmgate milk price farm located in four countries: Germany, the Netherlands, Polish and UK in 2006-2011. The study shows that in 2009-2011 there was an unfavorable situation for milk producers in all farms of the analyzed countries. Production costs in this period increased at a faster rate than the milk producer price or have a situation when the milk price was decreased to a greater extent than the cost of production. The analysis also showed that agricultural producers wanting to ensure the profitability of production shall reduce insurance spending and reduce employment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kulawik J. 2007: Wybrane aspekty efektywności rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1.
  2. Parzonko A. 2007: Zasoby czynników produkcji i ich wykorzystanie w "typowych" gospodarstwach mlecznych na świecie, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 1.
  3. Ziętara W. 2010: Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w latach 2006-2008, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 97, z. 1, s. 53-66.
  4. Ziętara W. 2012: Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 99, z. 1, s. 43-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu