BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorkowski Jędrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Big Data - aspekt technologiczny i ekonomiczny vs. aspekt społeczny
Big Data - Technological and Commercial Aspects vs. Social Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 399-408, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Analiza danych, Big Data
Data analysis, Big Data
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Termin big data jest pojęciem nowym i dopiero kształtującym się. W pracy zaproponowano wyróżnienie trzech podstawowych aspektów tego terminu: technologiczny (obejmujący poza technologią także metody analityczne), ekonomiczny (obejmujący różnorodne zastosowania) oraz społeczny. Ten ostatni, dotyczący głównie zagrożenia prywatności, jest aspektem wtórnym do poprzednich, ale to jemu poświęcono w artykule najwięcej uwagi(abstrakt autora)

The term big data is a new, shaping up concept. The paper proposes the distinction of three fundamental aspects of this term: technological (including technology and ana-lytical methods), economic (including the variety of uses), and social. The last-named, mainly concerning threats to privacy, is a secondary aspect to the previous, but it was given the most attention in the article(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boyd D., Crawford K. (2012), Critical questions for big data, "Information, Communication & Society" Vo. 15, No 5, s. 662-679.
 2. Economist (2013), http://www.economist.com/news/business/21578084-making-official-data-public-could-spur-lots-innovation-new-goldmine.
 3. IBM (2013), http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/what-is-big-data.html.
 4. Laney D. (2001), Application delivery strategies, META Group, Stamford.
 5. MAC (2013a), https://mac.gov.pl/dzialania/michal-boni-o-big-data-na-warsaw-international-media-summit/.
 6. MAC (2013b), https://mac.gov.pl/dzialania/prywatnosc-zaufanie-wolnosc-i-bezpieczenstwo-michal-boni-przedstawia-polska-wizje-rozwoju-sieci-na-swiatowej-konferencji-o-cyberprzestrzeni-w-seulu/.
 7. Mayer-Schonberger V., Cukier K. (2013), Big data - A revolution that will transform how we live, work, and think, An Eamon Dolan Book Houghton Mifflin Harcourt, Boston.
 8. Microsoft (2013), http://blogs.msdn.com/b/microsoftenterpriseinsight/archive /2013/04/15/the-big-bang-how-the-big-data-explosion-is-changing-the-world.aspx.
 9. McKinsey (2011), Big data: The next frontier for innovation, competition, and produc-tivity, McKinsey Global Institute.
 10. NIK (2013), Informacja o wynikach kontroli "Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne", Naczelna Izba Kontroli, Warszawa
 11. Oracle(2013), http://www.oracle.com/us/products/database/big-data-for-enterprise-519135.pdf.
 12. PcMag, http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/62849/big-data (2013).
 13. Płoszajski P. (2013), Big Data: nowe źródło przewag i wzrostu firm, "e-mentor" nr 3 (50), s. 5-10
 14. SAS (2013a), http://www.sas.com/offices/europe/poland/actual/press/news2_01_13.html.
 15. SAS (2013b), http://www.sas.com/big-data.
 16. Simon P. (2013), Too big to ignore - The business case for big data, Wiley, Hoboken.
 17. Stępniak C. (2013), Kierunki wykorzystania systemów monitoringu miejskiego w zarządzaniu rozwojem miast, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH" z. 29, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 18. Szupiluk R. (2013), Dekompozycje wielowymiarowe w agregacji predykcyjnych modeli data mining, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 19. Szymielewicz K., Szumańska M. (2013), Dostęp państwa do danych użytkowników usług internetowych, Siedem problemów i kilka hipotez, Fundacja Panoptykon, Warszawa
 20. Urbandictionary (2013), http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Big%20Data.
 21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883, ze zm).
 22. Wieczorkowski J., Dałek M. (2013), Problem przeciążenia informacyjnego a integracja systemów informatycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne Problemy Usług nr 104, Szczecin, s. 439-448.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu