BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewodzic Tomasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Gospodarstwa rolnicze na progu "epoki nieciągłości"
Farms on Treshold of "Discontinuity Era"
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 221-224, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dywestycje, Zmiany strukturalne
Arable farm, Divestment, Structural changes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania była próba oszacowania skali procesu upadku ekonomicznego gospodarstw rolniczych w Polsce oraz kontynuacja rozważań nad czynnikami hamującymi procesy przemian w strukturze obszarowej gospodarstw. Ilustrację empiryczną dla procesów rezygnacji z działalności rolniczej stanowiły dane statystyki masowej GUS. Rozważania teoretyczne objęły m.in. zagadnienie "blokady kulturowej" i "twórczej destrukcji". Według autora na atak ze strony "wichrów twórczej destrukcji" narażone są przede wszystkim gospodarstwa mające grunty o dobrej lokalizacji oraz duże gospodarstwa towarowe. Dla przyszłości zasobów ziemi pozostających w małych gospodarstwach socjalnych kluczowe będą wprowadzane zmiany w systemie podatkowym, ubezpieczeniowym oraz wspólnej polityce rolnej. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts at estimating the scale of the process of an economic crash of agricultural farms in Poland and continuing to consider factors hindering processes of transformations in the farms' area structure. The Chief Statistical Office's (GUS) mass statistics data served to illustrate the processes of resigning from farming. Theoretical considerations included, among other things, the issue of a "cultural blockade" and "creative destruction". The author is of the opinion that mostly farms having land in attractive locations are exposed to attacks of "winds of creative destruction" as well as large commodity farms. The future of land resources in small social farms will depend on changes introduced to a tax regime, social security system and common agricultural policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Foster R., Kaplan S. 2003: Twórcza destrukcja, Galaktyka, Łódź.
  2. Gołębiowski G. 2007: Twórcza destrukcja jako koncepcja wpływająca na możliwości rozwoju przedsiębiorstw, Prac. Nauk. AE we Wrocławiu, nr 1152.
  3. Łukaszewicz A. 2012: Grabież ziem uprawnych (land grabbing) jako nowa forma imperializmu ekonomicznego, Wieś i Rolnictwo, nr 4(157).
  4. Osbert-Pociecha 2004. Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa, Prac. Nauk. AE we Wrocławiu, nr 1045.
  5. Raport z wyników. Powszechny spis rolny 2010: GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl, dostęp 2011.08.06.
  6. Satoła Ł. Wojewodzic T. 2011: Wykorzystanie kategorii dochodu rezydualnego w poszukiwaniu renty gruntowej, Rocz. Nauk. SERIA, t. XIII, z. 8.
  7. Schumpeter J.A. 1939: Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill Book Co., New York-London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu