BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakonnik Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Płatności mobilne w Polsce w świetle badań ankietowych użytkowników
Mobile Payments in Poland - User Survet
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 419-428, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
System płatności, Technologie mobilne, Obsługa płatności, Bankowość detaliczna, Płatności mobilne
Payment system, Mobile technologies, Payment services, Retail banking, Mobile payments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W prezentowanym artykule przedstawione są najważniejsze aspekty funkcjonowania płatności mobilnych w Polsce. Stanowi on także próbę odpowiedzi na pytanie, czy płatności mobilne są atrakcyjne dla użytkownika i co o tym może decydować? Od-powiedź na powyższe pytanie opiera się na analizie otrzymanych wyników badań ankietowych użytkowników płatności mobilnych w Polsce(abstrakt autora)

In the present article, the author summarizes the most important aspects of mobile payments in Poland. The author tries to answer the question of whether mobile pay-ments are attractive and what could determine this. The answer to this question is based on the analysis of the results of surveys of users of mobile payments in Poland(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Byrski J., Traple E. (2013), Konstytucyjność ustawowego uregulowania maksymalnego poziomu opłaty interchange, "Państwo i Prawo" 2013, nr 6.
  2. Commerce 2012 Raport Internet Standard (2012), (red.) K. Piątek, Warszawa, http://www.internetstandard.pl/news/385767/Raport.eCommerce.2012.juz.dostepny.html (dostęp 10.01.2014).
  3. Europejski Bank Centralny (2013), Słownik pojęć, http://www.ecb.europa.eu/home/ glossary/html/glossm.en.html (dostęp 10.01.2014).
  4. NBP (2013), Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 r., Departament Systemu Płatniczego NBP, Warszawa, http://nbp.pl/systemplatniczy/ocena/ocena2013_1.pdf (dostęp 10.01.2014).
  5. Polskie Radio (2013) Płatności mobilne mają przyszłość http://www.polskieradio.pl/ 111/1894/Artykul/981427,Platnosci-mobilne-maja-przyszlosc (dostęp 10.01.2014).
  6. Raport e-handel Polska 2012 (2012), (red.) P. Jarosz, Dotcom River, Wrocław, https://www.sklepy24.pl/raport-ehandel-polska-2012-pobierz (dostęp 10.01.2014).
  7. "Rzeczpospolita" (2013): Płatności mobilne coraz popularniejsze, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1042836.html (dostęp 10.01.2014).
  8. "Wprost" (2013): 1000 transakcji PeoPay w sklepach Biedronka, http://www.wprost.pl/ar/430816/1000-transakcji-PeoPay-w-sklepach-Biedronka-Aplikacja-dostepna-jest-juz-na-Windows-Phone/ (dostęp 10.01.2014).
  9. Zakonnik Ł. (2010), Płatności mobilne w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemu Usług nr 58, Szczecin.
  10. Zakonnik Ł. (2012), Analiza obaw związanych z płatnościami zbliżeniowymi w Polsce na podstawie badań młodzieży akademickiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemu Usług nr 87, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu